Конкурси

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2020 г.

За младежи и девойки от 14 до 19 години

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2020 г.

 

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Бургас

обявява

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2020 г.

Националният литературен конкурс „Петя Дубарова” е включен в Националния календар за извънучилищна дейност към Министерство на образованието и науката.

Условия:

• Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен до 12. клас).

• Националният литературен конкурс “Петя Дубарова” за художествена литература включва два раздела:

  • Поезия - до пет стихотворения
  • Проза – до три разказа

 Конкурсът е анонимен.

• Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик изписани своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес. Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по–големия плик с творбите. Текстовете си изпращайте напечатани в четири екземпляра на адрес:

гр. Бургас 8000
ул. “Гладстон“ 68
Къща музей “Петя Дубарова“

• Творбите за участие в конкурса да не са публикувани

• Крайният срок за изпращане е 31 март 2020 г.

Телефон за справки: 056 / 81-41-10
e-mail: museumdubarova@abv.bg

 

Автор: Организаторите
09.03.2020 г. 17:42
Посетено: 5894
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/31023-natsionalen-literaturen-konkurs-petya-dubarova-2020-g