Конкурси

Конкурс за изследователски проекти

Изследователски проекти по социални науки

◊ СЪБИТИЕТО

Изследователският център по социални науки към Катедра „Социология” на СУ "Св. Кл. Охридски"

обявява Конкурс за изследователски проекти


◊ ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ

· Социални компетентности в общество на знанието;
· Неравенства и жизнени шансове;
· Мобилност и идентичност.


◊ РЕГЛАМЕНТ

. Времетраене на проекта: 5 месеца от януари 2007.
. Краен срок за подаване на документи: 3 януари 2007 г. до 17.00 часа.
. Адрес: София 1113; бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 4, ет. 5, ст. 513А
. Финансиране: в рамките на 3500 лв.
. Приемно време: понеделник, сряда и петък – 10.00-14.00

Телефон: 971 10 02, вътр. 234 или 280
Имейл: rcss@abv.bg


◊ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Вижте сайта на : http://www.rcssbg.org
Автор:
Деян Петров, www.rcssbg.org
Публикация:
27.11.2006 г. 19:56
Посетено:
1043
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/3101-konkurs-za-izsledovatelski-proekti