Конкурси

Преводи на съвременна българска художествена литература

Конкурс

.: КАНДИДАТИ Проекти могат да бъдат представяни от издателства, преводачи и организации - субсидирани или независими. .: УСЛОВИЯ В условията на конкурса влиза и представянето на договори за уредени авторски права и договор за реализиране на изданието на съответния език. .: ЦЕЛИ Програмата има за цел подпомагане на популяризирането на българската литература в чужбина. .: ФИНАНСИРАНЕ Финансовата подкрепа от Фонда не може да надхвърля 80% от общата сума на проекта и е предназначена за покриване на стойността на превода. .: СРОКОВЕ Попълненият формуляр в 3 (три) еднообразни екземпляра и задължителните приложения се приемат в Евро-Българския културен център (София, бул. "Ал.Стамболийски” 17) до 18.00 часа на 26.11.2004 година (петък). .: ДОКУМЕНТИ Формулярите с описание на условията на конкурса можете да изтеглите от посочения адрес: http://www.eubcc.bg/modules/zip/BGNFK.doc
Автор:
Публикация:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено:
1010
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/298-prevodi-na-savremenna-balgarska-hudozhestvena-literatura