Конкурси

Национален конкурс за поезия „В полите на Витоша"

Краен срок за изпращане на творбите: 24 май 2019 г.

Национален конкурс за поезия „В полите на Витоша"

 

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
 
През 2019 г. дирекция „Култура" на Столична община ще проведе 13-тото издание на Националния конкурс за поезия „В полите на Витоша". Изданието е посветено на 140-годишнината от обявяването на София за столица на България.
 

• Стихове се приемат до 24 май 2019 г., включително.

• Конкурсът е анонимен и на свободна тема. 

• Право на участие имат автори на възраст над 18 години. 

• Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения. 

• Стихотворенията се изпращат в пет екземпляра, в запечатан плик, а в малък запечатан плик се прилагат лични данни (трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка). 

Авторитетно жури ще оценява стиховете на кандидатите, а резултатите ще бъдат обявени през месец юни. 

• Награди: 

. Първа награда – 800 лв. и малка пластика 
. Втора награда – 500 лв. 
. Трета награда – 300 лв. 
. Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв. 

• Краен срок за изпращане на творбите – 24 май 2019 г., включително (важи датата на пощенското клеймо) на адрес: София 1000, пл. „Славейков" №4, Столична община - Дирекция „Култура", за конкурса „В полите на Витоша". 

• Участниците на възраст до 25 години трябва да отбележат на плика числото 25.

Материали не се връщат.

За допълнителна информация: тел. 02/ 987 06 39.

Националният конкурс за поезия „В полите на Витоша" е част от Календара на културните събития на Столична община.
 
 
Автор:
Столична община
Публикация:
17.04.2019 г. 16:29
Етикети:
покана за участиеСтолична община
Национален конкурс за поезия „В полите на Витоша
Посетено:
2550
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/29459-natsionalen-konkurs-za-poeziya-v-polite-na-vitosha