Конкурси

ІІ Национален конкурс за авторска приказка

Краен срок за изпращане на творбите: 2 май 2019 г.

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Община Стара Загора
НЧ „Родина-1860“
Клуб „Млад писател“
Къща музей „Гео Милев“

ІІ Национален конкурс за авторска приказка 2019

Тема: „Огненият змей, металните чудовища и Човекът разум“

 

І. Цел на конкурса: да провокира творческата мисъл и емоция у авторите и да търси и открива млади творци, които не са работили в този жанр.

ІІ. Условия за участие в конкурса

1. Конкурсът е отворен за всички желаещи автори без ограничение на възрастта, стига да са навършили 18 години.

2. Всеки автор може да участва с по ЕДНА творба до 4 страници А4, размер на шрифта 12, в белетристична литературна форма.

3. Авторите да са действителни носители на авторските права.

4. Всяко произведение трябва да бъде придружено с информация с трите имена на автора, дата и година на раждане, пощенски адрес, телефон, e-mail за контакти и по желание кратка творческа биография.

Творбите за участие в конкурса се изпращат на електронен адрес: prikazka_konkurs2019@abv.bg, не по-късно от 2 май 2019 г.

Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

Всяка година журито определя различна тема за конкурса.

 

ІІІ. Награди

• Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на официална церемония на 19 май 2019 г. (неделя) в Стара Загора. Всички отличени ще бъдат уведомени по e-mail или телефон.

• Всички участници в конкурса ще получат диплом за участие, а победителите и материални награди.

• Приказките, които журито класира на първо, второ и трето място, ще бъдат отпечатани в специално книжно издание. То ще бъде издадено до 6 месеца след обявяване на отличените. Те ще получат безплатно определен брой от издадената книга.

• Класираният на първо място получава Приза на конкурса (авторска статуетка), а тези на второ и трето място - плакети.

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел представяне и популяризиране на конкурса.

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

 

За информация:

Стара Загора, Народно читалище „Родина-1860”
тел: 042/ 626 900; 0887651129
e-mail: rodina1860@abv.bg

Клуб „Млад писател”
e-mail: teen_stzagora@abv.bg  
тел.: 0899425503

 

Автор:
Организаторите
Публикация:
04.04.2019 г. 13:00