Конкурси

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на тема „Детски работилници за изкуства“

Краен срок за подаване на документите: 31 май 2019 г.

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на тема „Детски работилници за изкуства“

Общ бюджет по сесията: 30 000 лв.

Максимален размер на финансиране за един проект: 3 000 лв.

  • Фондът предоставя финансова подкрепа в размер от 30 до 80% от общия бюджет на съответния проект.

Допустимост:

  • Възрастова граница на участниците в работилницата от 3 до 18 години;
  • Безплатно участие на участниците в работилницата.

Недопустимост на проектите:

  • Не се подпомагат проекти, когато са подадени от физически лица, еднолични търговци и търговски дружества.
  • Проекти, по които кандидатстващите организации извършват стопанска и/или икономическа дейност.

Краен срок за подаване на документите: 31.05.2019 г. (важи датата на пощенското клеймо).

Адрес: София 1421, пл. „Проф. Васил Геров“ 1.

Пълната информация за участие в сесията и формулярът на Заявлението за спомоществователство на проект са публикувани на интернет страницата на Фонда http://fond13veka.org/

 

За допълнителна информация тел.: 02 963 04 27; 02 963 49 76; 0884 088 860;  e-mail: d.petkova@fond13veka.org - Десислава Петкова

Автор: Национален дарителски фонд „13 века България”
04.04.2019 г. 12:36
Посетено: 1355
Етикети: Национален дарителски фонд „13 века България”, проекти, конкурс, финансово подпомагане, спомоществователство, Детски работилници за изкуства
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/29341-natsionalniyat-daritelski-fond-13-veka-balgariya-obyavyava-sesiya-za-finansovo-podpomagane-na-tema-detski-rabotilnitsi-za-izkustva