Конкурси

Млади художници и критици

Национален конкурс

.: ОРГАНИЗАТОР Международна фондация “Св. св. Кирил и Методий". .: УЧАСТНИЦИ Млади живописци, скулптори, графици и критици. В конкурса могат да участват български художници и критици до 35 ненавършени години (към 31 декември 2004 г.), независимо дали имат завършено художествено образование или са студенти в училищата по изкуствата. .: УСЛОВИЯ Конкурсът има раздели за: живопис, скулптура, графика и критика. Всеки кандидат може да представи до 3 живописни работи, до 3 скулптури и до 5 графични листа, без ограничение в техниката и материала. Общата площ за участие в изложбата не трябва да надвишава 6 линейни метра - за живопис и графика, и 4 квадратни метра - за скулптура. За критика кандидатите представят текст върху проблеми на съвременното изкуство - оперативна критика, не по-малко от 150 реда. Кандидатите имат пълна свобода в стиловите си предпочитания, в тематичния и сюжетния избор. .: СРОКОВЕ Дата за представяне на работите - 1 ноември 2004 г. от 9 до 17 ч. в Изложбен комплекс на СБХ, ул. “Шипка” № 6 (1-ви етаж - живопис и графика; 2-ри етаж - скулптура). Журито от изтъкнати специалисти се назначава от президента на Фондация “Св. св. Кирил и Методий” за преглеждане на конкурсните работи и определяне на наградите. .: НАГРАДИ Награден фонд - левовата равностойност на 10 000 щ.д. се разпределя за: Голяма награда - 2 000 щ.д. Три първи награди, независимо от жанра - по 1 000 щ.д. Три втори награди, независимо от жанра - по 800 щ.д. Награда за критика - 800 щ.д. Награда "Място за срещи", проект на СГХГ и Център за култура и дебати "Червената къща" - 1 000 щ.д. Журито си запазва правото в зависимост от резултата да променя или запазва характера и броя на наградите в рамките на общия награден фонд. Наградите се обявяват и се връчват при откриване на изложбата с конкурсните работи, която ще продължи до 17 ноември т.г. Те се придружават от диплом. .: ИЗЛОЖБА От представените работи журито избира произведения за изложбата. Журито си запазва правото да отхвърли работи със слаби художествени качества, които противоречат на духа на изложбата. Наградените работи остават собственост на Фондация “Св. св. Кирил и Методий”. Ако художествената специфика на наградената работа не позволява да се включи в колекцията на Фондацията, авторът предоставя друго свое значимо произведение или произведения. .: КООРДИНАТОР НА ПРОГРАМАТА Диана Григорова, Тел.: (02) 9446248 Имейл: Diana@cmfnd.org
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 722
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/293-mladi-hudozhnitsi-i-krititsi