Конкурси

Веселин Ханчев

Национален младежки конкурс за поезия

Националният младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Негова цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви. Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години за календарната година, неиздали своя стихосбирка. Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в 3 еднообразни екземпляра, с точно посочени име, адрес, телефон и дата на раждане. Материалите се изпращат с препоръчана кореспонденция, не по-късно от 10.10.2004 г. до: Община Стара Загора отдел "Култура и вероизповедания" бул. Цар Симеон Велики 107 или гр. Стара Загора бул. Руски 17 Библиотека "Родина" e-mail: rodina@vereya.net http://www.rodina-bg.org Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици. Ще бъдат присъдени три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и приза на конкурса. Резултатите от конкурса се обявяват в края на месец октомври в рамките на Празника на Стара Загора. Националният младежки конкурс завършва с литературно четене на отличените участници.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 675
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/291-veselin-hanchev