Конкурси

Осемнадесети национален поетичен конкурс "Любовта е пиянство или пиянство от любов"

Краен срок за изпращане на творбите: 11 февруари 2019

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Община Силистра

Дирекция „Хуманитарни дейности” - Отдел „Култура”

Литературно сдружение „Реката и приятели“

обявяват

Осемнадесети национален поетичен конкурс "Любовта е пиянство или пиянство от любов"

за написване на стихотворение, посветено на 14 февруари – Ден на Св. Валентин и/или на Св. Трифон Зарезан.

 

 Условия за участие в конкурса:

Право на участие имат лица над 18 години.

Конкурсът е анонимен.

Желаещите да участват трябва да изпратят до 11.02.2019 г. (валидна е датата на пощенското клеймо) голям пощенски плик, съдържащ:

  • едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;
  • малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография / дата и място на раждане, публикации /
  • Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното.

 

Конкурсът е под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов

Творбите ще се оценяват от тричленно жури, утвърдено със Заповед на Кмета на Община Силистра.

Ще бъдат връчени три парични награди: първа - 200 лв., втора – 150 лв., и трета - 100 лв. Награда на Литературното сдружение „Реката и приятели” - 100 лв.

Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде  включен в конкурса.

Награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 21.02.2019 г., 17.00 ч. в Зала „Диоген Вичев“ на Регионална библиотека „Партений Павлович“.

Адресът за получаване на стихотворенията е:

гр. Силистра - 7500

ул. „С. Велики” №33

Община Силистра

стая 314,  За конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов”

 

Справки и допълнителна информация: тел: 086/816 273 , e-mail: culture@silistra.bg

 

 

Автор: Организаторите
04.01.2019 г. 10:11
Посетено: 2461
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/28807-osemnadeseti-natsionalen-poetichen-konkurs-lyubovta-e-piyanstvo-ili-piyanstvo-ot-lyubov