Конкурси

Конкурс на издателствата "АРС" и "Scribens" за издаване на дебютна книга

За автори на ръкописи в разделите Поезия, Проза и Хуманитаристика

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Издателствата "АРС" и "Scribens"

организират

Конкурс за ръкописи на дебютна книга – Поезия, Проза и Хуманитаристика

В трите раздела на конкурса ще бъде присъдена до една награда от всяко от двете издателства – предложение за договор за издаване и издаване на книгата.
Издателствата си запазват правото да предложат и на други участници в конкурса договор за издаване.
 
Участници в конкурса могат да бъдат автори, пишещи на български език, без ограничения във възрастта и местоживеенето им.

Условия за участие:

• В раздел „Поезия“ ръкописите трябва да съдържат до 56 текста (всеки не по-дълъг от 28 реда, до 53 знака във всеки. Ако ръкописът съдържа по-дълги текстове, моля редуцирайте броя на текстовете, преизчислявайки ги според посочените лимити).

• В разделите „Проза“ (не „жанрова“) и „Хуманитаристика“ ръкописите трябва да са до 180 000 (сто и осемдесет хиляди) знака, изчислени чрез запис на ръкописа в .txt формат и проверка на „размера“ на файла в КВ (т.е. приблизително до 190 КВ в посочения формат).

• Ръкописите се изпращат във формат .rtf на мейл arsmedia@mail.bg като прикачен файл (който не съдържа персонална информация – само заглавие) към писмо, съдържащо заглавието, трите имена на автора, мейл и телефонен номер за обратна връзка, валиден пощенски адрес и изречението: „Съгласен/съгласна съм да работя в дух на добронамереност с екипа на издателствата „АРС“ и Scribens за редакционното приключване на изданието на приложения ръкопис“. Ако в подготовката на ръкописа е вложен труд на редактор, укажете и името му, както и телефонен номер и мейл за връзка (не само за да бъде отчетен неговият принос в изданието, а защото при предложение за договор, издателството смята за свой дълг да преговаря и с посочения редактор).

• Краен срок за изпращане на ръкописите: 24:00 часа на 20 декември 2018 година.

Награда на конкурса:

• В трите раздела на конкурса ще бъде присъдена до една награда от всяко от двете издателства – предложение за договор за издаване и издаване на книгата.

• Издателствата си запазват правото да предложат и на други участници в конкурса договор за издаване.

• Резултатите ще бъдат съобщени на наградените автори не по-късно от 23:59 часа на 31 декември 2018 г. и обявени на официална церемония по връчване на сертификатите за издателски договор през януари 2019 г., за която ще бъде съобщено в Електронното списание „Кръстопът“ (и други медии, чувствителни към подкрепата на българската литература и хуманитаристика).

 

• Като резултат от миналогодишния конкурс на издателствата бяха издадени книгите:

. Мария Куманова – „inclavo“ (Scribens, 2018 г.);
. Милена Спириева – „Когато темата бяга от времето“ (АРС, 2018);
. Татяна Стоянова – „Под клепачите“ (АРС, 2018).

• В резултат на други издания на конкурса в различни години бяха издадени дебютните книги:

. Иван Димитров – „Местни Чужденци“ (АРС, 2010);
. Ина Иванова – „Право на избор и други щуротии“ (АРС, 2009; специална награда в раздел „Проза“ на „Южна пролет“ – 2010);
. Мирослав Христов – „Череша с гравитация“ (АРС, 2010; специалната награда за издадена книга от Националния литературен студентски конкурс, Шумен, 2010);
. Милен Миланов – „Бибоп от Хенри“ (АРС, 2010; специална награда в раздел „Проза“ на „Южна пролет“ – 2011);
. Лора Шумкова – „Красивите години“ (АРС, 2009; голямата награда „Бронзов Пегас“ в раздел „Критика“ на „Южна пролет“ – 2011);
. Мария Питерс – „Тънко стъкло“ (АРС, 2010; специална награда в раздел „Проза“ на „Южна пролет“ – 2011);
. Яна Пункина – „Пауза“ (АРС, 2010; специална награда в раздел „Поезия“ на „Южна пролет“ – 2011);
. Стефан Гончаров – „Геон“ (АРС, 2015; номинация за Годишната награда „Ваня Константинова“ – 2017);
. Радослав Чичев – „От прашинката на деня“ (АРС, 2011; голямата награда „Бронзов Пегас“ в раздел „Поезия“ на „Южна пролет“ – 2012) и други…

• Като награди от този и други конкурси, обявени или подпомогнати от „Арс“ и „Скрибенс“, са издадени дебютните книги, „жанрови дебюти“ или вторите книги на автори, които са вече сред ясно различимите имена в съвременната ни литература – Левена Филчева, Петя Хайнрих, Ваня Константинова, Нели Добринова, Георги Милев, Владислав Христов, Божидар Пангелов, Иво Георгиев, Мая Любенова и други…
 
Автор: Издателства "АРС" и Scribens
12.12.2018 г. 13:24
Посетено: 2049
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/28735-konkurs-na-izdatelstvata-ars-i-scribens-za-izdavane-na-debyutna-kniga