Конкурси

Национална литературна награда за български роман на годината „13 века България“

За български роман, издаден през 2018 г.

◊ СЪБИТИЕТО

За осми пореден път Националният дарителски фонд „13 века България“ ще връчи на 11 май 2019 г. Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“.

Наградата ще бъде присъдена за български роман, издаден през 2018 г.

Журито за 2019 г. е в състав: проф. дфн Амелия Личева ― председател, Владимир Зарев, Марин Бодаков, доц. дфн Пламен Дойнов и Светлозар Желев.

Книгите трябва да бъдат предоставени от издателя или от автора в 6 екземпляра до 31 януари 2019 г. на адрес:

София 1421
кв. "Лозенец", пл. „Проф. Васил Геров“ № 1
НДФ „13 века България“
За конкурса:
Национална литературна награда за български роман на годината
„13 века България“

Автор:
Национален дарителски фонд „13 века България”
Публикация:
13.12.2018 г. 11:16
Посетено:
1363
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/28726-natsionalna-literaturna-nagrada-za-balgarski-roman-na-godinata-13-veka-balgariya