Конкурси

Еврото в България – предимства и възможности

Конкурс

.: СРОКОВЕ Краен срок за изпращане на есето - 25 юли 2004 г. (важи пощенското клеймо) или датата на изпращане на e-mail. .: АДРЕС Можете да изпращате есето на адрес: София, ул. “Раковски” 102, за конкурса “Еврото в България - предимства и възможности” или на e-mail адрес: zakonkursa@minfin.bg. .: ИЗИСКВАНИЯ Обемът на есето не бива да надвишава 10 стандартни машинописни страници (30 реда, 60 символа на ред). Участниците трябва да посочат трите си имена, висшето учебно заведение, специалността и курса, адрес и телефон за връзка. .: КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА добър български език и писмена култура; ясно формулирана теза и логическа обвързаност на изложението; познаване проблематиката на Икономическия и валутен съюз; творческо мислене и новаторство при излагане на тезата. .: ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ e-mail: zakonkursa@minfin.bg.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 515
Етикети: България
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/284-evroto-v-balgariya-predimstva-i-vazmozhnosti