Конкурси

Старото езеро

Конкурс

.: ТЕМА Участниците могат да формулират свободно темата според тристишието: Старо езеро жабче скача - цоп! или друго в духа на неговото популярно творчество. .: ОТЛИЧИЯ Най-сполучливите творби ще бъдат публикувани през 2005 г. в литературния печат или в отделна книга, а отличените автори ще могат да присъстват на Третата конференция на световната хайку асоциация - София, 15-18 юли 2005. .: УСЛОВИЯ Всеки участник може да изпрати до 10 творби, преведени задължително на английски език, в 3 екземпляра, като бъдат отбелязани: трите имена на автора, професията и възрастта, пощенският адрес, телефон и имейл. .: СРОК И АДРЕС Изпращайте своите тристишия до 30 юли 2004 на адрес: София 1172, п.к. № 72 за хайку конкурса "Старото езеро" Гинка Димитрова Билярска .: ЖУРИ И РЕЗУЛТАТИ Творбите ще бъдат журирани от чуждестранни хайку поети. Резултатите ще бъдат оповестени след 30 октомври 2004 г. .: ЗА КОНТАКТИ Гинка Димитрова Билярска тел.: 2-628-328 имейл: bulgarian_haiku_club2000@yahoo.com
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 153
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/282-staroto-ezero