Конкурси

Списание „Българска наука” обявява конкурс за статия „Обясни науката“

Краен срок за участие: 15 април 2018

Списание „Българска наука” обявява конкурс за статия „Обясни науката“

 

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Списание „Българска наука” обявява конкурс за статия „Обясни науката“

Първа награда: SMART часовник.

Правила и условия на конкурса:

Конкурс за научнопопулярна статия, посветена на избран от автора актуален научен въпрос или тема от всички области на науката и техниката, при следните условия:

 • Условия за участие:

Участници в този конкурс могат да бъдат лица от всички възрасти и упражняващи всякакви професии. Малолетни и непълнолетни следва да представят материалите си при условията на Закона за лицата и семейството и Семейния кодекс, т.е. тяхното участие трябва да бъде със съгласието на родител.

Могат да участват ученици, студенти, преподаватели и хора от всяка професия.

 

 • Изисквания към статията:

Обем: до 10 машинописни страници (допуска се известно надвишаване при необходимост).
Тематика: избрана от автора изцяло съобразно компетентността, специалността и знанията му.
Изискване за популярност: статията следва да излага и обяснява избраната тема или въпрос, съчетавайки научно ниво и обоснованост с популярност и достъпност на изложението за широк кръг читатели – неспециалисти в съответната област. Това не изключва засягане на спорна и полемична за темата проблематика и представяне на различните, в т.ч. и противоречиви тенденции в областта.
Използвани материали: Необходимите изображения следва да бъдат публикувани с посочване на източника, ако авторът на материала не е и автор на изображенията;
Авторски права:  Материалът следва да е изготвен при съблюдаване на авторските и сродни права; авторът носи отговорност за съблюдаването на последните.
Участници:  Участниците не са ограничени от условия и могат да бъдат ученици, студенти и хора от всяка професия или позиция.
Допълнителни условия: Всички права запазени „Българска Наука”
Избор на победителя: извършва се от Сдружение „Форум „Наука”

Броят на участниците е без ограничения, върху една статия може да работи екип, а може и да е създадена от едно лице. Юридически лица не се допускат. Отношенията между авторите, членове на екипи, се уреждат между тях.

 • Не се допускат:

Всички статии, с нежелано съдържание, а именно – псевдонаучни, призоваващи към нарушаване на действащото законодателство, с расистки характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), с подбуди към престъпления, дискриминация, лично или обществено опасни действия, съдържащи реклама или порнография, няма да се приемат и участниците, които са ги изпратили, ще бъдат дисквалифицирани.

 • Срок и продължителност на конкурса:

Конкурсът стартира на 15.02.2018 г. и ще продължи до 15.04.2018 г.

В зависимост от интереса Списание „Българска наука“ запазва правото си да удължи срока на конкурса при необходимост.

 • Участниците в конкурса се съгласяват със следните условия:
 • Участникът се съгласява статията да се използва за постоянна публикация в електронното списание „Българска наука“.
 • Участникът се съгласява да бъде обявено името му или избран от него псевдоним при класирането.
 • Участникът се съгласява неговата статия да се разпространява сред неограничен кръг от хора.
 • Авторското право върху статията принадлежи на „Българска наука“. А авторът на статията, участвал в конкурса, си запазва всички неотчуждими авторски права.

 

 • Награди:
 • Първата награда за най-високо оценена статия е SMART часовник.  SMART WATCH  SM1520RS ZEBLAZE (Осигурен от Учебникарница – борса за учебници)
 • Първите 5 печеливши статии: печелят колие или тениска по избор от сайта ни: http://kupinauka.com/category/223/nauchni-bizhuta.html
 • Топ 10 статии: най-добрите 10 статии печелят абонамент за списанието.

 

Изпращайте своите материали и запитвания на имейл admin@nauka.bg

Не забравяйте да посочите двете си имена, телефонен номер, възраст и населено място.

 

 

Автор: Сп. "Българска наука"
20.02.2018 г. 15:05
Посетено: 1428
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/27187-spisanie-balgarska-nauka-obyavyava-konkurs-za-statiya-obyasni-naukata