Конкурси

Конкурс за "Награда за съвременно изкуство БАЗА"

За творци до 35 години, работещи във всички медии на съвременното изкуство

Конкурс за "Награда за съвременно изкуство БАЗА"

 

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Софийска градска художествена галерия
Институт за съвременно изкуство – София
Фондация "Едмонд Демирджиян"

съвместно с:

Фондация за гражданско общество, Ню Йорк
и международната мрежа Награди за млади художници

обявяват

Конкурс за "Награда за съвременно изкуство БАЗА"


Ежегодната награда за млад художник е основана за първи път през 1990 г. в Чехия от създателя и директора на Фондацията за гражданско общество (САЩ) Уенди Люерс. Днес наградата съществува в 11 европейски страни и се е превърнала в едно от най-престижните отличия и сериозна професионална атестация. Като резултат от активния обмен на информация между страните е основана международната мрежа от награди за млади художници YVAA (http://fcsny.org/). 


България се включва през 2008 г. по инициатива на Мария Василева. Провеждането на конкурса и изложбата на номинираните се менажира съвместно от Института за съвременно изкуство – София, Фондация "Едмонд Демирджиян" и Софийска градска художествена галерия. 

Носители на наградата БАЗА до сега са: Рада Букова (2008), Самуил Стоянов (2009), Антон Терзиев (2010), Викенти Комитски (2011), Леда Екимова (2012), Кирил Кузманов (2013), Зоран Георгиев (2014), Александра Чаушова (2015) и Димитър Шопов (2016), Мартина Вачева (2017).   


Целта на Наградата е да осигури подкрепа за младите художници като им открие нови възможности за образование, изследване и професионална реализация. Наградата създава позитивен контекст за младото съвременно изкуство и благоприятна среда за развитието му.

Конкурсът е отворен за творци до 35 години, работещи във всички медии на съвременното изкуство.

Наградата
е стипендия и осем седмици пребиваване в Residency Unlimited в Ню Йорк (www.residencyunlimited.org) през 2018 г. Residency Unlimited представлява активна платформа, която подпомага творците в осъществяването на контакти и срещи за най-пълноценен престой в Ню Йорк.

Задължително условие е кандидатите да владеят английски език.

Процедура
:
1. авторите (родени не по-рано от 1983 г.) предоставят творческа документация.
2. журито на конкурса, съставено от утвърдени специалисти в областта на 
съвременното изкуство, обявява своите номинации на сайта на ИСИ-София (http://ica-sofia.org/).
3. номинираните художници се представят в изложба през м. юли в Софийска градска художествена галерия.
4. журито определя победителя и го съобщава в деня на откриването на изложбата.

Портфолиото трябва да е на български и английски език и да съдържа:
Име, адрес, телефон, e-mail, година на раждане;
Биография (CV);
Изображенията на произведенията трябва да са с информация за: заглавие, година на създаване, материал, размери;
За видео произведения и документация от пърформанси се изпращат линкове към видео платформа в интернет – You Tube или Vimeo;
Освен вече създадени произведения, е допустимо в кандидатурите да бъдат представени идеи за нови проекти с потенциал да бъдат реализирани. Проектите се представят с текст и визуален материал.
Кандидатите могат да представят и други информационни материали – текстове, публикации.

Документацията се приема само онлайн, под формата на pdf файлове, не повече от 20 MB, на адрес bazaaward@gmail.com.   

Краен срок: 1 март 2018 г.


*За контакт: Даниела Радева – 02 / 987 21 81

Автор: СГХГ
08.02.2018 г. 18:09
Посетено: 1211
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/27114-konkurs-za-nagrada-za-savremenno-izkustvo-baza