Конкурси

Конкурс за идеен проект за паметник на Светите братя Кирил и Методий

За автори от цялата страна

◊ СЪБИТИЕТО

Община Враца обявява:
Конкурс за идеен проект за паметник на Светите братя Кирил и Методий


◊ РЕГЛАМЕНТ

І. Изисквания:
 
1. Идейният проект да е предназначен за място, предложено от автора или авторския колектив 
2. С пластичните средства на архитектурно-художествения език да се увековечи делото на солунските братя, като се цели вписване на паметника в околното пространство
 
ІІ. Съдържание на проекта:
 
1. Ситуационно решение в М 1:100 и детайли по преценка на автора 
 2. Пластичен  проект на паметника в подходящ материал до 80 (осемдесет) см
 3. Обяснителна записка
 4. Ориентировъчна стойност и срок на реализация
 
ІІІ. Срок за представяне на проектите – 
29 септември 2006 г. до 16.00 ч. в Община Враца, ст. № 1, ет. І
 
ІV. В конкурса може да участват скулптори от цялата страна
 
V. Авторът или колективът, класиран на първо място ще сключи договор за реализация с Община Враца  
 

◊ НАГРАДИТЕ

· Първа  награда – 1500 лв.
· Две втори награди – по 1000 лв.
· Поощрение за участие – по 500 лв.
 

◊ ЖУРИ 
 
Журито ще бъде назначено от кмета на Община Враца, като ще бъдат включени представители на Община Враца и експерти от СБХ.
 

◊ ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 
1. Възложителят си запазва правото да обяви нов конкурс, ако журито не класира проект на първо място.
2. Възложителят си запазва правото да организира изложба и публично обсъждане на проектите след обявяване решението на журито за резултата от конкурса
3. В десетдневен срок на авторите ще бъдат предоставени  при поискване извадки от кадастралния план  за мястото, избрано от тях за паметник
4. Община Враца ще приема до 29 септември 2006 г. писмени предложения, становища и мнения на отделни граждани и творчески колективи във връзка с паметника на Св. св. Кирил и Методий, мястото на експониране и вижданията за самия паметник.


◊ КОНТАКТИ

Община Враца, арх. Д. Дилков - гл. архитект на Община Враца, тел. 092/ 66 54 41, 62 45 81

Кмет: инж. В. Бубев
Автор:
15.08.2006 г. 15:02
Посетено: 899
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/2621-konkurs-za-ideen-proekt-za-pametnik-na-svetite-bratya-kiril-i-metodiy