Конкурси

Славейкова награда за поезия - 2017

Краен срок за изпращане на творбите - 10 май 2017

Славейкова награда за поезия - 2017


◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Община Трявна
обявява
 
Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови
за лирично стихотворение

 
Под патронажа на г-н Румен Радев,
Президент на Република България

Славейковата награда се присъжда на български автор или на чуждестранен автор за лирично стихотворение след провеждане на Национален конкурс „Петко и Пенчо Славейкови”.

Конкурсът е анонимен и се провежда всяка година. Няма възрастови ограничения.

Авторите участват с едно стихотворение от максимум 30 стиха.

Текстовете да са неиздавана поезия. Приема се за неиздадено произведение това, което към крайната дата за участие в конкурса не е публикувано (на хартиен носител или в електронна книга) от издател в обособен том, включително в сборник от множество автори. Смятат се за неиздадени и стихотворения, появили се в интернет сайтове или тези, които само са участвали, без да бъдат награждавани, в един или повече литературни конкурси. Самостоятелно публикувани книги не се считат за издадени произведения.

Текстовете на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език.

Творбите за Националния конкурс „Петко и Пенчо Славейкови“ се изпращат в електронен вид (два файла – един анонимен и един с име, фамилия, адрес и телефон за връзка) на следния имейл: slavkonkurs.tryavna@gmail.com
или на хартиен носител (два екземпляра – един анонимен и един с име, фамилия, адрес и телефон за връзка) адресиран до: гр. Трявна, 5350, ул. „Ангел Кънчев“ № 21, Община Трявна, Конкурс „Славейкова награда“.
 
Краен срок за изпращане на творбите – 10 май 2017 г. (за тези на хартиен носител важи датата на пощенското клеймо).
 
Награди:

. Славейкова награда – 2 500 лв. и почетен плакет.
. Втора награда – 1 000 лв.  и почетен диплом.
. Трета награда – 500 лв. и почетен диплом.
. Награда на публиката – 500 лв. и почетен диплом.
 

Допълнителна информация:
Кольо Дабков, тел. 0677/6 23 85, моб.тел. 0899943157,
e-mail: k_dabkov@abv.bg
 


Автор:
Община Трявна
Публикация:
08.04.2017 г. 15:45
Посетено:
4078
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/25444-slaveykova-nagrada-za-poeziya-2017