Конкурси

Конкурс за Национална литературна награда „Елин Пелин” - 2017

140 години от рождението на Елин Пелин

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Община Горна Малина със съдействието на Съюза на българските писатели в чест на 140-годишния юбилей на класика на българската литература Елин Пелин, обявяват конкурс за присъждане на Национална литературна награда "Елин Пелин" на български писател за цялостно творчество през последните 10 години в областта на белетристиката и за трайно присъствие в съвременната българска литература.

Наградата е неделима и ще се връчи само на един български автор на тържественото честване на писателя на 15 юли 2017 г. в Байлово.

Наградата е грамота, статуетка и парична стойност.

Журирането се извършва от членове на СБП в състав от трима човека и от двама представители на община Горна Малина.

Авторите и издателствата представят книгите в СБП най-късно до 30 април в 5 екземпляра.

Предложенията за носител на НЛН “Елин Пелин” се изготвят от:

1. Творчески съюзи;
2. Културни институти и администрации;
3. Издателства;
4. Висши учебни заведения;
5. Научни институти и юридически лица.

Предложенията съдържат:

1. формуляр – 1 бр.;
2. списък на литературните произведения на кандидата;
3. творческа справка за кандидата – 1 бр.;
4. снимка на автора – 1 бр.

Статутът, правилникът и формулярът за кандидатстване се изтеглят от сайта на Община Горна Малина www.gornamalina.eu , меню „Община“, подменю „Култура“, Национална литературна награда “Елин Пелин”, или се предоставят на хартиен носител от община Горна Малина, с. Горна Малина, п.к. 2131, деловодство.

Кандидатите изпращат документите на адрес: Община Горна Малина, с. Горна Малина, п.к. 2131, ул. 21, № 18, деловодство, за НЛН “Елин Пелин” до 30 април 2017


Автор:
Организаторите
Публикация:
13.02.2017 г. 14:30
Посетено:
2311
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/25102-konkurs-za-natsionalna-literaturna-nagrada-elin-pelin-2017