Конкурси

Апетитът идва с яденето

За седемнадесети път Национална среща-наддумване "Благолаж"

Апетитът идва с яденето

◊ БЛАГОЛАЖ 2017

В Дома на хумора и сатирата започна подготовката за 17. Национална среща-наддумване „Благолаж". Тя ще се проведе на 21 май 2017 г. от 9 ч. в Дома на хумора и сатирата.

Партньор на събитието е ЕМО "Етър".

Наддумването е част от Фестивала на хумора в Габрово.

Условия за участие:

До 20 април 2017 г. всеки сладкодумец изпраща в Дома на хумора и сатирата заявка с част от своя репертоар, с който смята да се представи по темата на наддумването, както и попълнен формуляр. Заявката и репертоарът, четливо написани или записани на електронен носител (DVD) – се приемат по пощата или по електронната поща (e-mail: humorhouse.gabrovo@gmail.com). Разказвачите от чужбина участват само с материали, изпратени по електронната поща (humorhouse.gabrovo@gmail.com).

Не се разглеждат авторски публикации, лично творчество или драматизации, както и материали, неотговарящи на темата.

Поощрява се семейното/фамилното участие (две или три поколения разказвачи).

Селекционна комисия, съставена от организаторите, прави подбор и уведомява писмено до 30 април всички бъдещи участници в срещата. Техните разходи по пребиваването в Габрово се поемат от Дома на хумора и сатирата (пътни срещу представен билет, нощувка в хотел).

Провеждане

Наддумването протича в два кръга.

В първия кръг всеки участник представя по избор:

А) приказки, вицове и весели случки (храна, хигиена на храненето, лакомия, преяждане/препиване, габровецът знае от нищо нещо да приготви, габровски рецепти, яйцето с кранче, рибята кост, рецепти за бедни...; гостоприемство; „апетитът идва с яденето” като метафора)

Б) приказки (за Хитър Петър – Настрадин Ходжа и техните побратими);

В) весели случки с известни личности (наши съвременници или исторически лица; политически вицове и анекдоти, пословици и поговорки; благословии);

Г) нови габровски вицове.

Във втория кръг се наддумват най-добре представилите се трима от първия кръг – до излъчване на „Благолаж-2017”.

Участниците могат да разказват на местния си диалект.

Жури, определено със заповед на директора на Дома на хумора и сатирата, присъжда следните

Награди

. Благолаж – 2017 – статуетка, хумористичен сувенир и индулгенция.

. Награда на публиката – хумористичен сувенир и индулгенция.

. Награда за ярко представяне на българин от чужбина – хумористичен сувенир и индулгенция.

. Народен шегобиец – за най-комично разказване на преживелици, осмиващи вредните хранителни навици и злоупотреби – предметна награда и индулгенция.

. Сладкодумен прощъпулник – за дете–разказвач на анекдоти, осмиващи вредните хранителни навици и злоупотреби – предметна награда и индулгенция.

Тези награди се осигуряват от Музея „Дом на хумора и сатирата” – Габрово.

. Специална награда на ЕМО „Етър” – Габрово

- за семейно участие (дете с родител или с баба/дядо...) – етърски сувенир и диплом.

В наддумването каним да участват носители на Голямата награда „Благолаж” от предишните срещи, но с нов репертоар. Тяхното участие е почетно.

Музеят „Дом на хумора и сатирата” издава най-доброто от срещата-наддумване в книга 10 от поредицата „Благолаж”. Всеки участник в срещата получава безплатен екземпляр от изданието.

Наддумването се отразява от средствата за масово осведомяване, от частни и национални електронни медии.

 

Заявки и информация на адрес:

Музей Дом на хумора и сатирата

5300 Габрово, П.К. 104

за „Благолаж-2017”

тел. (066) 80 72 29, 0884 029 374, e-mail: humorhouse.gabrovo@gmail.com

Формулярът за участие може да бъде изтеглен от сайта на Музея: http://www.humorhouse.bg/bg/blagolaj/condition.html

 


Автор:
Венета Георгиева-Козарева
Публикация:
02.02.2017 г. 16:18
Посетено:
1102
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/25046-apetitat-idva-s-yadeneto