Конкурси

Преводи на съвременна българска художествена литература

Конкурс на Национален фонд "Култура"

◊ СЪБИТИЕТО

Конкурс на Национален фонд "Култура" за преводи на съвременна българска художествена литература


◊  ПОВЕЧЕ ЗА КОНКУРСА
   
• Програмата има за цел подпомагане на популяризирането на българската литература в чужбина.
• Право да кандидатстват по програмата за финансиране имат български и чуждестранни субсидирани от публични източници организации, издателства и частни и неправителствени организации, чиято основна дейност включва издателска и преводаческа дейност.
• Не се допуска кандидатстване с вече издадени преводи на съответния език.
• Необходимо условие за кандидатстване е сключен договор за издаване на превода, в случай че кандидатстващата организация не е издателство.
• Финансовата подкрепа е предназначена само за преводаческия труд. 
• Приоритетно ще бъдат разглеждани проекти, гарантиращи разпространението на превода извън България.
   
Документите за участие в конкурса се подават в три екземпляра в "Евро-български културен център" до 30.10.2006 г. (понеделник). 
    
   
◊  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Национален фонд “Култура”
тел.981–08-13
тел. 988-58-26
Автор:
Публикация:
18.06.2006 г. 21:56
Посетено:
1238
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/2462-prevodi-na-savremenna-balgarska-hudozhestvena-literatura