Конкурси

Славейкова награда за поезия – 2016

Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор

Славейкова награда за поезия – 2016


◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Община Трявна

обявява

Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение


Под патронажа на г-н Росен Плевнелиев,
Президент на Република България


Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор.


Конкурсът за Славейковата награда е анонимен.

Всеки автор има право да участва с 1 (едно) лирично стихотворение в 6 (шест) екземпляра, напечатани на пишеща машина или компютърна разпечатка. Подписани творби и ръкописи не се допускат до оценяване.

Авторът изпраща общ плик, в който поставя:

. 6 (шест) неподписани екземпляра на своето стихотворение;
   
. Малък плик – запечатан, ненадписан – с писмена информация за: своето име, презиме и фамилия, адрес и телефон за контакти.

Всички творби остават във фонд „Славейкова награда”.

Краен срок за изпращане на творбите – 9 май 2016 г. (важи датата на пощенското клеймо).

Адрес: гр. Трявна  п. к. 5350, ул. „Ангел Кънчев” 21, за конкурса ”Славейкова награда”

Награди:

. Славейкова награда – 1 600 лв. и почетен плакет.

. Втора награда – 600 лв. и почетен диплом.

. Трета награда – 300 лв. и почетен диплом.

. Трета награда – 300 лв. и почетен диплом.


Допълнителна информация:

Кольо Дабков, тел. 0677/6 23 85, моб. тел. 0899943157, e-mail: k_dabkov@abv.bg


Автор: Община Трявна
16.03.2016 г. 11:29
Посетено: 4095
Етикети: конкурс за лирично стихотворение, поезия, конкурс, Славейкова награда за поезия
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/23117-slaveykova-nagrada-za-poeziya-2016