Конкурси

Сдружение на писателите - Варна обявява Национален конкурс за разказ „Атанас Липчев“ – 2016 г.

Краен срок за изпращане на творбите - 15 май 2016 г.

Сдружение на писателите - Варна обявява Национален конкурс за разказ „Атанас Липчев“ – 2016 г.


◊ СЪБИТИЕТО

Сдружение на писателите - Варна обявява Национален конкурс за разказ „Атанас Липчев“ – 2016 г.

За Атанас Липчев литературата бе начин на живот. Беше богат със семейството, писателството, с приятелите, вречени в неговата кауза. Приживе Атанас Липчев получи много и различни похвали за романите си, представи ги тържествено в големите градове на България, в Народното събрание, в далечна Москва. Негови романи бяха номинирани за най-престижните литературни награди на България. Макар и много трудно, намери своя път в живота, защото имаше куража да го извърви до края. Беше твърде неудобен за медийно-скандални употреби – нямаше как да преодолеят и омаловажат изумителния размах на неговите интелектуални търсения, на интелигентското му безпокойство. Присъствието му и в миналото, и днес, и в бъдеще, ще изглежда като самата другост на популярното постмодерно писане: може би малко класическо, но винаги ангажирано с големите социални проблеми на българина, винаги тревожно за съдбата на националния дух. И до днес неговите романи – „Вълча любов”, „Тежки пари” (I ч.), „Тихият бял Дунав”, „Тежки пари” (II ч.), „Крадци”, „Фустанела”, „Пътят към зимата”, „Mailer Daemon или Другият бряг на реката” ни въвеждат в едно ново измерение на живота, в което зад простите неща на миналото и настоящето етичното и философското са дадени в синтез.


◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. Срокът за подаване на текстове е от 15 март до 15 май 2016 г.

2. Всеки автор без възрастови ограничения може да вземе участие в конкурса.

3. Разказите трябва да са оригинали и непубликувани.

4. Не се допускат за участие преводи или адаптации.

5. Текстовете трябва да са с обем до пет стандартни (30х60) страници; размер на шрифта 12 в Times New Roman.

6. Конкурсът е анонимен. На заглавната страница напишете само заглавието. Не поставяйте името на автора!


◊ КАКВО ДА ИЗПРАТИТЕ

Материали се изпращат по електронен път и на хартиен носител.

А. Изпращане на материалите по електронен път: Изпратете като отделни прикачени файлове: 1. Страница, съдържаща името на автора, пощенски код, град, адрес, имейл адрес, телефонен номер и заглавие на разказа, с който участвате.

2. Кратка биография на автора (не повече от 100 думи)

3. Пълен текст на разказа във Word или PDF формат

Б. Изпращане на материалите на хартиен носител: Името, адресът, телефонният номер и имейлът на участника се запечатват в малък ненадписан плик. Творбата и пликът с личните данни на автора се изпращат в голям плик. Всеки автор може да да участва в конкурса с един текст. Творбите се изпращат не по-късно от посочения в обявата срок. Материали, не отговарящи на което и да е от изискванията за участие няма да бъдат разглеждани и представени за журиране.


◊ ДЕТАЙЛИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Разказите да бъдат изпратени на адрес: kil2009@abv.bg или гр. Варна – 9000, ул. „Крали Марко” 11 (Дом на писателя) За Националния литературен конкурс „Атанас Липчев”.

Участието в конкурса не е обвързано с предварителна такса.

Краен срок за получаване на разказите 15 май 2016 г.

Отправяйте вашите запитвания на тел. 052/ 639 374 или към: e-mail: kil2009@abv.bg


◊ НОМИНАЦИИ

Тричленно жури от необявени (до приключване на конкурса), но признати автори от областта на литературната критика, белетристиката и поезията ще оценява текстовете. Членовете на журито оценяват текстовете по 6-бална система (от 0 до 6 точки). Компютър извършва финалното изчисление.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в края на м. май, 2016 г. Не се дава информация по време на хода на конкурса до официалното обявяване на резултатите.

Официалното награждаване на победителите ще стане през първата седмица на м. юни 2016 г.


◊ НАГРАДИ

Голямата награда включва: бронзова статуетка на скулптора Киро Янев, плакет и първа публикация в изданието на Сдружение на писателите – Варна в. КИЛ

Втора награда включва: плакет и първа публикация в изданието на Сдружение на писателите – Варна в. КИЛ

Трета награда включва: плакет и първа публикация в изданието на Сдружение на писателите – Варна в. КИЛ

 

 

Автор: Илиана Илиева
14.03.2016 г. 11:22
Посетено: 4325
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/23093-sdruzhenie-na-pisatelite-varna-obyavyava-natsionalen-konkurs-za-razkaz-atanas-lipchev-2016-g