Конкурси

Национален литературен конкурс „Димитър Димов“

За произведение, посветено на медицински служител или лекарския труд от автори без медицинско образование

Национален литературен конкурс „Димитър Димов“


◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Съюзът на писателите-лекари в България „Димитър Димов“,
съвместно със Съюза на българските писатели и Националния литературен музей
обявява

Национален литературен конкурс на името на писателя
Димитър Димов

З
а произведение, посветено на медицински служител или лекарския труд от автор, който не е медик.

Ще бъдат връчени три награди – за белетристика, поезия и публицистика (керамична статуетка с металопластика).

В конкурса могат да участват само автори без медицинско образование с отпечатани или неотпечатани творби, независимо от датата на написването и публикуването им, като представят адрес за кореспонденция, професионална и творческа биография и екземпляр от книга, публикация или копие на хартиен носител на непубликувана творба.

Материалите остават във фонда на музея „Димитър Димов“.

В конкурса може да се участва с повече от едно произведение.

Срок за получаване на творбите - 30.04.2016 г.

Наградите ще бъдат връчени в деня на рождението на Димитър Димов – 25.06.2016 г.

Идеята на ръководството на Съюза е, при възможност, най-добрите творби да бъдат отпечатани в сборник до края на настоящата или началото на следващата година.

Адрес за получаване на творбите:

София – 1000
Ул. "Георги Раковски" № 138
Национален литературен музей
За конкурса „Димитър Димов“


Автор: Златимир Коларов
07.03.2016 г. 18:32
Посетено: 2906
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/23047-natsionalen-literaturen-konkurs-dimitar-dimov