Конкурси

V Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“

Наближава крайният срок за участие - 1 октомври 2015

V Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“


◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Община Пловдив,
Дружество на писателите – Пловдив,
Поетическа академия „Добромир Тонев“,
със съдействието на
ИК „Хермес“, ПУ „П. Хилендарски“,
г-жа Тони Симидчиева и Туристическа агенция „Ана Травел“,
както и с медийното партньорство на Радио Пловдив и БНТ – Пловдив

обявяват

Пети национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“
за автори до 45-годишна възраст


Конкурсът е анонимен, а темата – свободна.
Всеки може да представи от едно до три стихотворения.

Желаещите да участват трябва да изпратят творбите си най-късно до 1 октомври 2015 г. включително, на адрес: Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1. Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика, върху който трябва да пише, че е за конкурса.

Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа съответно:

• стихотворенията (неподписани), отпечатани в три екземпляра;

• по-малък ненадписан запечатан плик с личните данни на съответния участник: трите имена, дата на раждане, имейл и/или телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които участва. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първият ред на произведението.

Кандидатства се само със стихотворения, които не са публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси. Представените творби, както и данните от малкото пликче, задължително трябва да бъдат написани на компютър или поне на пишеща машина.

Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Ще бъдат раздадени следните награди от Община Пловдив:

• Първа награда – 400 лв.;    
• Втора награда – 250 лв.;    
• Трета награда – 150 лв.

• Награда за поет студент. Тя се отпуска от Филологически факултет на ПУ „П. Хилендарски“ и е в размер на 100 лв. плюс грамота. Връчва се от Декана на факултета.

Предвидени са и три специални награди за творба, посветена на Д. Тонев:
 
• Парична награда от 300 лв., осигурена от Радио Пловдив;
• Ваучер до 70 лв. за екскурзия по избор от Туристическа агенция „Ана Травел“; 
• Вечеря и нощувка за двама в хотел „Одеон“ – Пловдив.

Награждаването ще се състои на датата на рождението на Добромир Тонев – 15 октомври, от 18:00 ч., на официална церемония в книжарница „Хермес Централ“, Пловдив, ул. „Княз Александър I“ 43 (срещу фонтана пред Община Пловдив).

Организаторите нямат ангажимент към разноските, свързани с пътуването, престоя и нощуването на участниците от други населени места, поканени за получаване на наградите. Ръкописи не се връщат.

За допълнителна информация и справки: 032/ 627 175, e-mail: d_tonev_konkurs@plovdiv.bg.
 
Автор: Организаторите
16.09.2015 г. 20:34
Посетено: 1784
Етикети: покана за участие, конкурс, поезия, V Национален конкурс за поезия Добромир Тонев
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/21965-v-natsionalen-konkurs-za-poeziya-dobromir-tonev