Конкурси

Национална литературна награда „Георги Черняков“ – 2015

Първо издание

Национална литературна награда „Георги Черняков“ – 2015


◊ СЪБИТИЕТО

Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“ обявява началото на Първото издание на литературния конкурс за връчване на Националната литературна награда „Георги Черняков“ – 2015.

• Право на участие имат действителни студенти от България, които са изпратили свои творби на електронния адрес на Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“: cherniaka21@abv.bg

• Конкурсът е явен и е на свободна тема. Творбите се приемат от 15 септември до 1 ноември 2015 г. включително. За подробности по вида, броя и формата на творбите, както и за присъжданите награди, моля, вижте Статута на организацията, публикуван по-долу.

• Наградите ще се връчат в навечерието на Студентския празник – 8 декември (в периода 2-5 декември), в Националния студентски дом – София, пл. „Народно събрание“ 10. Програмата на събитието ще бъде публикувана допълнително.

 

Статут на Националната литературна награда „Георги Черняков“

Чл. 1. Националната литературна награда „Георги Черняков“ е учредена на 25 юни 2015 г. от Сдружение „Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“, София. Нейната цел е насърчаване на студентското литературно творчество и запазване на паметта за дейността и харизмата на литературния критик Георги Черняков, под чието ръководство израснаха няколко поколения писатели, членове на КМПС „Димчо Дебелянов“ в периода 1970-1995 г.

Чл. 2. Националната литературна награда (НЛН) „Георги Черняков“ е регистрирана словна марка и всички права върху нея са собственост на Сдружение „Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“.

Чл. 3. НЛН „Георги Черняков“ се връчва всяка година в навечерието на Студентския празник – 8 декември (в периода 2-5 декември) след провеждането на публичен конкурс, обявяван всяка година на 15 септември. Краен срок за получаване на творбите – 1 ноември. Материали, получени след крайния срок, не се разглеждат. Церемонията по награждаването ще се провежда в Националния студентски дом – София, пл. „Народно събрание“ 10.

Чл. 4. НЛН „Георги Черняков“ се връчва само на действителни студенти, които са изпратили свои творби за конкурса на електронния адрес на Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“.

Чл. 5. Конкурсът е явен. Кандидатите изпращат до три произведения във всеки жанр (подписани с име или псевдоним, телефон за връзка и имейл) и кратка автобиография. Отличия не се връчват за съавторство.

Чл. 6. Специфика на наградите:

      6. 1. Поезия (лирика: стихотворения, които са общо до 3 стр.; хайку – до 2 стр.)

– Първа награда: Диплом и парична премия от 500 лв.
– Втора награда: Диплом и парична премия от 300 лв.

       6. 2. Белетристика (разкази до 7 000 зн.)

– Първа награда: Диплом и парична премия от 500 лв.
– Втора награда: Диплом и парична премия от 300 лв.

       6. 3. Литературна критика (рецензии и критически есета – до 7000 зн. )

– Награда: Диплом и парична премия от 300 лв.

Чл. 7. Наградите се определят от 3-членно жури, назначено от Управителния съвет на Сдружение „Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“. Протоколът от заседанието на журито се предоставя на Управителния съвет. Носителите на наградите ще бъдат обявявани в печатните и електронни медии.

Чл. 8. При всяко начало на конкурса Управителният съвет решава дали да рамкира тематични полета за участващите творби или конкурсът да е на свободна тема.

Чл. 9. Средствата за наградите се обезпечават от организатора, от дарения, участия в национални и международни проекти, подкрепящи българската култура.

Чл. 10. Възможно е някои от наградите да не бъдат присъдени, ако журито е преценило, че няма достатъчно творчески потенциал в участващите творби.

Чл. 11. По предложение на Управителния съвет се организират съпътстващи събития по време на връчване на наградите.

Чл. 12. Управителният съвет си запазва правото да прави промени по този статут, ако настъпили обстоятелства налагат това. 

Чл. 13. Настоящият статут влиза в сила от 1 юли 2015 г.


Статутът е подписан от членовете на Управителния съвет: Анжела Димчева – председател; Максим Максимов – зам.-председател; Валери Димитров – секретар; членове: Славимир Генчев, Красимир Петров, Лъчезар Лозанов, Цветана Янева-Чернякова, Тодор Костадинов, Надежда Искрова.

 

Автор: Анжела Димчева, председател на Управителния съвет
15.09.2015 г. 16:35
Посетено: 2435
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/21958-natsionalna-literaturna-nagrada-georgi-chernyakov-2015