Конкурси

Национален конкурс за творческа изява на ученици – 2015

За литературни произведения и рисунки на ученици от I дo XII клас

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Национален граждански форум „Българка”
обявява

Национален конкурс за творческа изява на ученици – 2015.

Сдружението се приобщава към всенародното честване на 165-годишнината от рождението на Иван Вазов и предлага теми за конкурса, свързани с цитати от неговото творчество.
 
1. Конкурс за литературна творба
на тема
„Планината” или „Песента на планината”
(Вазов има стихосбирка „Какво пее планината”)
 
„Природата всегда  . . .
бе моят идеал величествен и прост.”
„При Рилския манастир”, 1891 г.

Конкурсът е за ученици от І до VІІ клас Жанрове: есе, стихотворение.
 
2. Конкурс за литературна творба
на тема
„Вечните песни”
Надеждата на поета за съдбата на неговите стихове (песни) е споделена в стихотворението
 
„В бъдещето”, 1913 г.
„Те жив са отклик на духа народен
. . . . . . . . . . . . . .
и мойте песни все ще се четат.”

Конкурсът е за ученици от VІІІ до ХІІ клас. Допуска се участието и на студенти. Жанрове: есе, стихотворение.
 
3. Конкурс за рисунка
за ученици от І до ХІІ клас
на тема
„Планината” или „Песента на планината”
Допуска се участието и на деца от предучилищна възраст.
 

• Условията за участие в конкурсите са публикувани на сайта на НГФ „Българка”  www.bulgarka.org .
 
Конкурсните творби се приемат от 1 до 30 октомври 2015 г.
 
За допълнителна информация:
мобилен телефон - 0882 286 305; електронна поща - bulgarka@bulgarka.org .
 

◊ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Национален граждански форум „Българка” е неправителствена женска организация, основана през 1998 г. с цел да работи за изграждането на демократичното гражданско общество в България.
Чрез различни инициативи и форми НГФ „Българка” се стреми да допринася за съхраняването на моралните ценности и на  християнските  добродетели, да съдейства за духовното и интелектуалното развитие на нацията, да култивира гражданско поведение и самочувствие на българите като патриоти, като част от европейското семейство и  като граждани на света.
            
Един от приоритетите е да се работи за възпитанието и културното израстване на децата и младежите в традициите на здравия български дух. В тази насока са реализирани редица проекти. Голяма част от тях са свързани със стимулиране на детското творчество. От 1998 г. досега са проведени повече от 20 конкурса на различна тема за литературна творба, рисунка, фотография, музика, за които деца и младежи от цялата страна са представили няколко хиляди творби. За конкурсите през последните 10 години по обявените 14 теми са получени около 1400 литературни творби и 3800 рисунки. Наградените участници са 270. В изложбите са показани 350 рисунки. От няколко години се подготвят и издават компактдискове с рисунките, показвани на изложбите и брошури с наградени литературни творби.

Автор: Любомир Ангелов
31.08.2015 г. 17:21
Посетено: 3737
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/21874-natsionalen-konkurs-za-tvorcheska-izyava-na-uchenitsi-2015