Конкурси

Национален студентски литературен конкурс “Шумен’ 2006”

ХХХІ издание на конкурса

◊ СЪБИТИЕТО

На 9 и 10 юни 2006 г. в Шумен ще се проведе ХХХІ издание на националния студентски литературен конкурс. Той се организира от Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”, Сдружение на български писатели, Студентски съвет на Шуменския университет, Студентски литературен клуб “Боян Пенев”, Община Шумен.


◊ РЕГЛАМЕНТ

В конкурса могат да участват само студенти от български висши училища. Допуска се участие в повече от един жанр.

Поезия: до 5 стихотворения (или не повече от 5 страници).

Белетристика: до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака)

Критика: един или повече текстове с общ обем до 15 стандартни страници.

Конкурс за книга от автор студент: издадена през 2005 или 2006 г.

Конкурсът е явен. Могат да се изпращат и публикувани в периодиката стихотворения. Текстовете и книгите се приемат в три екземпляра.

Авторите трябва да посочат висшето училище, в което учат, факултетния си номер и ЕГН, както и заявка за евентуална нощувка на 9 срещу 10 юни в Шумен.


◊ СРОКОВЕ

Конкурсните произведения да се изпращат или предоставят лично до 6 юни 2006 г. на следните адреси:

Шумен – 9700, Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”, Студентски съвет (за литературния конкурс);
тел. (054) 6 21 89 или по ел.поща: konkurs_shumen2006@mail.bg


Автор: Академичен център за литература и култура
29.04.2006 г. 20:08
Посетено: 759
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/2141-natsionalen-studentski-literaturen-konkurs-shumen-2006