Конкурси

Славейкова награда за поезия – 2015

Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Община Трявна

обявява

Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение

Под патронажа на г-н Росен Плевнелиев

Президент на Република България


Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор.

Конкурсът за Славейковата награда е анонимен. Всеки автор има право да участва с 1 (едно) лирично стихотворение в 6 (шест) екземпляра, напечатани на пишеща машина или компютърна разпечатка. Подписани творби и ръкописи не се допускат до оценяване.

Авторът изпраща общ плик, в който поставя:

  • 6 неподписани екземпляра на своето стихотворение;
  • Малък плик – запечатан, ненадписан – с писмена информация за: своето име, презиме и фамилия, адрес и телефон за контакти.

Всички творби остават във фонд „Славейкова награда”.

Краен срок за изпращане на творбите – 8 май 2015 г. (важи датата на пощенското клеймо).

Адрес:

Гр. Трявна п. к. 5350, ул. „Ангел Кънчев” 21,

за конкурса ”Славейкова награда”


Награди:

. Славейкова награда – 1 600 лв. и почетен плакет.

. Втора награда – 600 лв.  и почетен диплом.

. Трета награда – 300 лв. и почетен диплом.

. Трета награда – 300 лв. и почетен диплом.


Допълнителна информация:

Кольо Дабков, тел. 0677/6 23 85, моб. тел. 0899943157, e-mail: k_dabkov@abv.bg

Автор: Община Трявна
20.03.2015 г. 11:49
Посетено: 4987
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/21054-slaveykova-nagrada-za-poeziya-2015