Конкурси

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2015 г.

За младежи и девойки от 14 до 19 години

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2015 г.


◊ СЪБИТИЕТО

Община Бургас

Къща музей „Петя Дубарова”

Министерство на образованието и науката

Регионален инспекторат по образованието – Бургас

обявяват

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2015 г.


Националният литературен конкурс „Петя Дубарова“ за художествена литература включва два раздела:

1. Поезия – до пет стихотворения (или цикъл стихотворения).
2. Проза – до три разказа.
 
Националният литературен конкурс „Петя Дубарова“ е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерство на образованието и науката за учебната 2014/2015 година.


◊ ЗА УЧАСТИЕ

Право на участие имат младежи и девойки на възраст от 14 до 19 години (в гимназиалната училищна степен - 9.-12. клас).

Конкурсът е анонимен. Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик лист с информация за себе си:
. име, презиме, фамилия; 
. адрес; 
. година на раждане; 
. името на училището, в което учи; 
. телефон за връзка;
. адреса на електронната си поща.

Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и поставен в по-големия плик с творбите.

Текстовете да се изпращат напечатани в четири екземпляра на адрес:
гр. Бургас – 8000
ул. „Гладстон“ 68
Къща музей „Петя Дубарова“

Творбите за участие в конкурса да не са публикувани. 

Крайният срок за изпращане е 31 март 2015 г.

Телефон за справки: 056/81-41-10
Е-mail: eldubo@abv.bg


Автор: Организаторите
17.02.2015 г. 23:36
Посетено: 3649
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/20872-natsionalen-literaturen-konkurs-petya-dubarova-2015-g