Конкурси

Втори национален поетичен конкурс за любовна лирика "Наздравица за любовта"

За автори от цялата страна, навършили 18 години

◊ СЪБИТИЕТО
 
Община Асеновград обявява

Втори национален поетичен конкурс за любовна лирика
„Наздравица за любовта”

 

Националният поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта” ще се проведе за втора поредна година в гр. Асеновград, като част от събитията, съпътстващи традиционния конкурс „Най-добро домашно вино”. Откакто Асеновград се помни, все вино е правил, и то хубаво. А хубавото вино се прави с много любов и вдъхновение.
 
„Наздравица за любовта” е продължител на богатите литературни традиции на творците от Асеновград. Финансира се и се организира от Община Асеновград.
 

◊ РЕГЛАМЕНТ

Тема на конкурса е опияняващата като лудо вино любов.

. Конкурсът е анонимен. В него могат да участват автори, навършили 18 г., от цялата страна.
. Всеки автор може да представи до 3 (три) стихотворения.
. Творбите трябва да бъдат предоставени на хартиен носител, копирани в 3 екземпляра, неподписани и без обозначение на авторство под каквато и да било форма, и поставени в голям пощенски плик.
. Творците от Асеновград да приложат 4 екземпляра.
. Участниците попълват декларация за авторство по образец.
. В по-малък ненадписан запечатан плик трябва да се приложи декларацията за авторство по образец с посочени личните данни на участника: трите имена, адрес, дата на раждане, телефон за връзка, е-mail.
. Представените творби и декларацията задължително трябва да бъдат написани на компютър или на пишеща машина.
. Творбите трябва да са на български език, непубликувани в печатни или интернет издания към момента на обявяване на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.
. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Срок за изпращане на творбите - до 30.12.2014 г.

Творбите трябва да се изпращат на адрес:

Община Асеновград, площад „Акад. Николай Хайтов” № 9, направление „Култура”, тел. 0331/62161
 
. Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани в сайта на Община Асеновград - www.assenovgrad.com
. Официалното обявяване на наградените творби ще се състои на 30 януари 2015 г. от 17:30 ч. в Градска библиотека „Паисий Хилендарски”.
. Всички разходи по участие в конкурса, включително дневни и пътни по престоя им в гр. Асеновград по време на обявяване на наградените, са за сметка на авторите.
. Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

Награден фонд:
. Първа награда - 500 лв.
. Втора награда - 400 лв.
. Трета награда - 300 лв.
 
. Предвидени са две поощрения по 100 лв., както и награда за най-успешно представил се поет от Асеновград.

. Ръкописите не се връщат. Организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел популяризиране и презентиране на конкурса.
. Валидна е датата на пощенското клеймо на плика.
. Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети лица.
. С изпращане на творбите за участие в конкурса участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.


Автор: Организаторите
13.12.2014 г. 12:57
Посетено: 2269
Етикети: Наздравица за любовта, любовна лирика, поетичен конкурс, литературен конкурс, конкурс, конкурс за любовна лирика, конкурс Асеновград
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/20548-vtori-natsionalen-poetichen-konkurs-za-lyubovna-lirika-nazdravitsa-za-lyubovta