Конкурси

Национален конкурс за творческа изява на ученици - 2014

Покана за участие

Национален конкурс за творческа изява на ученици - 2014


◊ СЪБИТИЕТО

Национален граждански форум "Българка" ежегодно организира детски конкурси на различни теми.

 През 2014 г. темите са:

„Моята история”

- Конкурс за литературна творба  (стихотворение, разказ, есе, очерк, приказка) -  за ученици от І до VІІ клас

- Конкурс за рисунка - за ученици от І до ХІІ клас


„Първата крачка”

-  Конкурс за литературна творба (есе, очерк, стихотворение, разказ) - за ученици от VІІІ до ХІІ клас

           
Условията за участие в конкурсите са публикувани на сайта на НГФ „Българка” - www.bulgarka.org .

Конкурсните творби се приемат до 15 октомври 2014 г.

За допълнителна информация: мобилен телефон - 0882 286 305; електронна поща - bulgarka@bulgarka.org .

 
◊ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Национален граждански форум „Българка” е неправителствена женска организация, основана през 1998 г. с цел да работи за изграждането на демократичното гражданско общество в България.

Чрез различни инициативи и форми НГФ „Българка” се стреми да допринася за съхраняването на моралните ценности и на  християнските  добродетели, да съдейства за духовното и интелектуалното развитие на нацията, да култивира гражданско поведение и самочувствие на българите като патриоти, като част от европейското семейство и  като граждани на света.

Един от приоритетите е да се работи за възпитанието и културното израстване на децата и младежите в традициите на здравия български дух. В тази насока са реализирани редица проекти. Голяма част от тях са свързани със стимулиране на детското творчество, тъй като жените от НГФ «Българка» са убедени, че подкрепата и поощряването на детския талант помага за изграждането на духовно богати и мислещи личности.

Досега са проведени повече от 20 конкурса на различна тема за литературна творба, рисунка, фотография, музика, за които деца и младежи от цялата страна са представили няколко хиляди творби.


Автор: Любомир Ангелов
18.09.2014 г. 22:07
Посетено: 3472
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/19833-natsionalen-konkurs-za-tvorcheska-izyava-na-uchenitsi-2014