Конкурси

Конкурс "Хубава си, моя горо, през ХХI век"

За есе и/или мултимедия на автори без ограничение на националност, местоживеене, възраст или професия

Конкурс "Хубава си, моя горо, през ХХI век"


◊ СЪБИТИЕТО

Регионална библиотека “Любен Каравелов” – Русе организира конкурс на тема „Хубава си, моя горо, през ХХІ век”.

Конкурсът е отворен за творци без ограничение на националност, местоживеене, възраст или професия.
   
Конкурсът се организира по повод 125-годишнината от създаването на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе, 180 години от рождението и 135 години от кончината на нейния патрон.
   
Краен срок за предаване /изпращане на творбите е 20 април 2014 г.


◊ РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Организатор: Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе

Тема: „Хубава си, моя горо, през ХХI век“

Категории: Участниците в конкурса могат да участват с творби по темата в следните категории: есе и/или мултимедия.

Изисквания
. Участници: Конкурсът е отворен за всички желаещи.
. Участниците ще бъдат оценявани в две възрастови категории:
- до 19 години;
- над 19 години.
. Участниците задължително посочват в коя от категориите участват.
. До участие в конкурса не се допускат пряко ангажираните с конкурса представители на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ – гр. Русе.

Регламент
. Есетата трябва да са с обем между 2000 и 4000 знака, включително интервали.
. Мултимедийните презентации могат да съдържат до 20 слайда. Филмите да са с продължителност до 10 минути.
. Всеки автор може да участва с до три творби във всяка една от категориите.
. Придружаваща информация за авторите и в двете категории: трите имена на автора; в коя възрастова категория участват; учебно заведение/месторабота; дата, месец, година на раждане; личен телефон и e-mail за връзка.

Критерии
- оригиналност;
- въображение;
- цялостно въздействие на творбата.

Крайният срок за изпращане на творбите е 20 април 2014 година, включително. Важи датата на пощенското клеймо или на електронната поща.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени по време на Юбилейната научна конференция с международно участие на тема: “Любен Каравелов – писател, публицист, революционер, политик”, която ще се проведе на 24 и 25 април 2014 година в Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе.
 
Награди
. В двете категории ще бъде връчена една Голяма награда – таблет.
. Във всяка от категориите ще бъдат връчени по една награда за I, II и III място.

Собственост, права за ползване и публикуване

Всички получени есета и мултимедийни презентации ще бъдат публикувани на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе www.libruse.bg.

Изпратени за участие в конкурса творби не се връщат.
С участието си всеки автор приема условията на настоящия регламент.

Адрес и срок за изпращане
Всички творби за конкурса, придружени с информация за автора, могат да се изпратят по куриер или по поща на адрес: Русе, 7000, ул. „Дондуков-Корсаков” № 1, Регионална библиотека „Любен Каравелов”, За конкурса „Хубава си, моя горо, през ХХI век“ или по електронна поща на: libruse@libruse.bg или ruse@libruse.bg с тема на писмото ”За Конкурс”.

Мултимедийните презентации и филми могат да бъдат изпратени като линк към You Tube или Slide Share на посочените електронни пощенски адреси.


За контакти и допълнителна информация:
email: ruse@libruse.bg
телефон: 0876 043 155, Галина Джурова, Валерия Йорданова
http://www.libruse.bg


Автор: РБ “Любен Каравелов” – Русе
13.03.2014 г. 13:51
Посетено: 2270
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/18756-konkurs-hubava-si-moya-goro-prez-hhi-vek