Конкурси

Алманах за литература 2014 г. - поетични творби, посветени на град Ловеч

Във връзка с честването на 11 май – Ден на гр. Ловеч

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Община Ловеч
Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”

Ви канят
да участвате в създаването на Алманах за литература 2014 г. - поетични творби, посветени на град Ловеч, във връзка с честването на 11 май – Ден на гр. Ловеч

Условия за участие:

• Авторите трябва да изпратят до 3 (три) стихотворения в 1 (един) екземпляр и форма „Заявка”, в която да са посочени трите имена на автора, възраст, точен адрес и телефон за връзка, име на произведението. За неозаглавените творби се определя първия стих като заглавие.

• Стихотворенията трябва да са посветени на град Ловеч. Не трябва да са публикувани до момента на кандидатстване за участие в Алманаха.

• Стихотворенията и заявката може да бъдат изпратени:

- по електронна поща на адрес: librlv@mail.bg Творбите се изпращат като прикачен файл с разширение .doc или .docx, шрифт Times New Roman, 12 пункта (други формати могат да доведат до изключване от конкурса).

На отделен прикачен файл се изпраща попълнената форма „Заявка”.

Съобщението е с текст: за участие в създаването на Алманах за литература 2014 г. - поетични творби, посветени на град Ловеч.

- или по пощата на Регионална библиотека – Ловеч.  Творбите и попълнената форма „Заявка” се изпращат в голям плик на адрес:

5500 Ловеч, ул. „Търговска” № 47               

Регионална библиотека „Проф. Б. Цонев”

(за участие в създаването на Алманах за литература 2014 г. - поетични творби, посветени на град Ловеч)

Ще бъде взета предвид  датата на изпращането, посочена в пощенското клеймо или датата на електронното съобщение. Текстове, изпратени след поставения срок, няма да бъдат разгледани от журито.

Срок:

Текстовете се изпращат до 31 март 2014 г. Всеки от участниците ще получи на посочен от него електронен адрес съобщение, че творбите му са пристигнали успешно.

Оценка:

Постъпилите творби се оценяват от жури, утвърдено със Заповед на Кмета на Община Ловеч.

Оценените от журито творби ще бъдат включени в Алманах за литература 2014 г. - поетични творби, посветени на град Ловеч, който ще бъде издаден в навечерието на 11 май - Ден на гр. Ловеч.

 
За контакти и допълнителна информация: 068/601381

Автор: Организаторите
25.02.2014 г. 14:11
Посетено: 2298
Етикети: поезия, Община Ловеч, покана за участие, конкурс, Регионална библиотека Проф. Беню Цонев, град Ловеч, Алманах за литература 2014 г.
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/18644-almanah-za-literatura-2014-g-poetichni-tvorbi-posveteni-na-grad-lovech