Конкурси

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2014 г.

За младежи и девойки от 14 до 19 години

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2014 г.


◊ СЪБИТИЕТО

Община Бургас
Къща музей „Петя Дубарова”
Министерство на образованието и науката
Регионален инспекторат по образованието – Бургас

обявяват

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2014 г.


Националният литературен конкурс „Петя Дубарова“ за художествена литература включва два раздела:

. Поезия – до пет стихотворения (или цикъл стихотворения).
. Проза – до три разказа.

Националният литературен конкурс „Петя Дубарова“ е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерство на образованието и науката за учебната 2013/2014 година.


◊ ЗА УЧАСТИЕ

• Право на участие имат младежи и девойки на възраст от 14 до 19 години (в гимназиалната училищна степен - 9.-12. клас).

Конкурсът е анонимен. Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик лист с информация за себе си:

. Име, презиме, фамилия;
. Адрес;
. Година на раждане;
. Името на училището, в което учи;
. Телефон за връзка;
. Адреса на електронната си поща.

Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и поставен в по-големия плик с творбите.

Текстовете да се изпращат напечатани в четири екземпляра на адрес:

гр. Бургас – 8000
ул. „Гладстон“ 68
Къща музей „Петя Дубарова“

Творбите за участие в конкурса да не са публикувани.

Крайният срок за изпращане е 31 март 2014 г.

Телефон за справки: 056/81-41-10

Е-mail: eldubo@abv.bg

За повече информация: http://www.dubarovamuseum.com/Concurs/Concurs_program.aspxАвтор: Организаторите
28.01.2014 г. 11:12
Посетено: 6551
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/18481-natsionalen-literaturen-konkurs-petya-dubarova-2014-g