Конкурси

Национален поетичен конкурс "Наздравица за любовта"

За автори на възраст над 18 г.

◊ СЪБИТИЕТО

Община Асеновград обявява Национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта”, като част от събитията, съпътстващи 22. конкурс за „Най-добро домашно вино”.
 
Откакто Асеновград се помни, все вино е правил, и то хубаво. Маврудът е бил гордостта на Станимака. А от него се е приготвяла прочутата станимашка малага. От много векове това вино е прославяло Асеновград - черно, гъсто, силно, „в кърпа да го носиш”. А хубавото вино се прави с много любов.

Темата на конкурс „Наздравица за любовта” е опияняващата като лудо вино любов.

Конкурсът е анонимен, за автори на възраст над 18 г.

Всеки автор може да представи до 3 стихотворения.

Срок за изпращане на творбите – 24 януари

Адрес: Община Асеновград, площад „Акад. Николай Хайтов” № 9,  направление „Култура”, тел. 0331/62161
 

◊ ЗА УЧАСТИЕ
 
• Творбите, отпечатани в 3 екземпляра, трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик.

В по-малък ненадписан запечатан плик да са поставени личните данни на участника: трите имена, адрес, дата на раждане, email, телефон за връзка.

Кандидатства се само със стихотворения, които не са публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяване на конкурса, и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.

Представените творби, както и данните от малкото пликче, задължително трябва да бъдат написани на компютър или на пишеща машина.

Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.
 
Ще бъдат раздадени следните награди:
 
. Първа награда – 500 лв
. Втора награда – 400 лв
. Трета награда – 300 лв
 
Предвидени са две поощрения по 100 лв, както и награда за най-успешно представил се поет от Асеновград.
 
- Авторите от гр. Асеновград да приложат конкурсните творби в 4 екземпляра.
- Награждаването ще се състои на 30 януари.
- Организаторите нямат ангажимент към разноските, свързани с пътуването, престоя и нощувките на участниците, поканени за получаване на наградите.
- Ръкописите не се връщат.
- Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.
 

. Подробна информация може да се види и на официалния сайт на община Асеновград.
Автор:
Организаторите
Публикация:
02.01.2014 г. 14:45
Посетено:
3628
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/18362-natsionalen-poetichen-konkurs-nazdravitsa-za-lyubovta