Конкурси

Тунджанска пролет

Национален литературен конкурс

Тунджанска пролет


◊ СЪБИТИЕТО

Община “Тунджа” и Дружество на СБП – Ямбол обявяват
национален литературен конкурс “Тунджанска пролет”


◊ УСЛОВИЯ

Националният литературен конкурс “Тунджанска пролет” е в две жанрови категории: за разказ и за цикъл (до четири) стихотворения на свободна тема.

В конкурса могат да участват автори от цялата страна на възраст до 35 години.

Ще бъдат присъдени следните награди:
Награда “Тунджанска пролет” – 400 лева
Една награда – 300 лева

Участниците в конкурса могат да участват и в двете категории с по едно произведение. Разказите трябва да бъдат с обем до 10 стандартни машинописни страници.

Произведенията се представят за участие в конкурса на хартиен носител (машинопис или компютърна разпечатка).

Краен срок за представяне на творбите – 31 март 2006 година (важи датата от пощенското клеймо), на адрес:
8600 Ямбол, пл. “Освобождение” 1
Общинска администрация “Тунджа”, стая 203, за конкурса.


◊ РЕЗУЛТАТИ

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в рамките на Националните празници “Тунджански литературни дни 2006”, които ще се състоят от 17 до 20 април.

За повече информация: 046/66 15 81

Автор:
28.02.2006 г. 13:19
Посетено: 285
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/1821-tundzhanska-prolet