Конкурси

Отворена покана за участие в изложба на медийни изкуства "future past – past future", transmediale 2014

ArtUP! - Медийни изкуства в България, Гърция и Турция

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ArtUP! и transmediale отправят отворена покана към художници от България, Гърция и Турция за участие в новата изложба на медийни изкуства "future past - past future".

Изложбата "future past - past future" е част от платформата ArtUP! - Медийни изкуства в България, Гърция и Турция, проект на представителствата на Гьоте институт в трите страни и възниква като резултат от сътрудничеството на ArtUP! с фестивала за медийни изкуства transmediale в Берлин.

Дали преди бъдещето е било по-добро? Дали в съвременността бъдещето е вече минало? Дали, в сравнение с настоящето, днес миналото е това, което изглежда рай? Какви упреци към бъдещето има във времена на социални, икономически и политически кризи, разпростираща се бедност, корупция и недоверие в демокрацията? Дали има изобщо проекти за по-добро бъдеще?

След изложбата Съседства X.0 (2012) в Анкара, поредицата от изложби под наименованието PARABOLE (2013) в няколко града на България и изложбата Home/s (2013) в Атина, ArtUP! заедно с фестивала за медийни изкуства transmediale инициират изложба на произведения на български, гръцки и турски медийни артисти "future past – past future", по време на фестивала, от 25 януари до 2 февруари 2014, в художественото пространство на SUPERMARKT в Берлин. Куратор на изложбата е Сандра Науман.

В изложбата може да участва всеки художник от България, Гърция и Турция, който работи в областта на медийните изкуства.

Покана за участие в груповата изложба "future past - past future":
www.goethe.de/artup/futurepast


• Краен срок: 10 ноември 2013


Контакт:
Гьоте институт София
ул. "Будапеща" 19
1000 София
Тел.: +359 2 9390 100
Имейл: artup@sofia.goethe.org

Автор: Павлина Младенова
15.10.2013 г. 17:21
Посетено: 1788
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/17834-otvorena-pokana-za-uchastie-v-izlozhba-na-mediyni-izkustva-future-past-past-future-transmediale-2014