Конкурси

Конкурс за творческа изява на ученици от 7 до 18 години (І-ХІІ клас)

Конкурс на Национален граждански форум „Българка” за стихотворение, разказ, приказка, есе и рисунка

Конкурс за творческа изява на ученици от 7 до 18 години (І-ХІІ клас)


◊  СЪБИТИЕТО

Национален граждански форум „Българка” обявява

Конкурс за творческа изява на ученици от 7 до 18 години (І-ХІІ клас)
в две възрастови групи: първа - от 7 до 13 години и втора - от 14 до 18 години. Допуска се и участието на деца под 7 години.
 
І. Конкурс за първа възрастова група на тема
„Преданието (Имало едно време...)”

Стихотворение, разказ, приказка и рисунка на същата тема
 
ІІ. Конкурс за втора възрастова група на тема
„Корените на българщината”

Стихотворение, разказ, есе
 
И за двете теми е желателно участниците да имат разсъждения върху приемствеността на поколенията (родина, земя, вяра, фолклор, родова памет, семейство, училище, читалище).

В рисунките участниците трябва да се съобразяват също с тези основни понятия.
 

◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Конкурсни творби

•  Разказ, приказка, есе, стихотворение:
. Обем - до 3 стандартни печатни страници.
. Творбите се изпращат по пощата - в 2 екземпляра и по електронната поща на адрес bulgarka@bulgarka.org, записани във формат Word 97-2003 Document (*. doc).
. Допускат се до две работи от един участник.

•  Рисунка:
. Формат - 35 / 50 см.
. Материали – картон, темпера, пастел, акварел.
. Допускат се до две рисунки от един участник.

2. Данни за участниците
. Всички творби задължително трябва да съдържат следната информация:
- трите имена на участника, възраст,  селище (град, село), точен пощенски адрес (п. код, ул., №, ап.,  ж.к., бл., ап.), телефон за връзка и електронна поща  (моля да се посочи - на участника, на родител);
- училище, клас; школа, студио, ателие;
- преподавател / ръководител (име, телефон, E-mail).
. Данните се изписват в началото на първата страница на литературните творби и на обратната страна на рисунките.


◊ НАГРАДИ

Конкурсните работи се оценяват от компетентно жури. Присъждат се първа, втора, трета награда и поощрения във всяка възрастова група.

Отличените литературни работи ще бъдат отпечатани, а за наградените рисунки ще бъде подготвен диск и ще бъдат показани на изложба при връчването на наградите. 


◊ СРОКОВЕ, ОЦЕНЯВАНЕ, НАГРАЖДАВАНЕ

Срокът за представяне на конкурсните работи е 1 ноември 2013 г.

Приемането на творбите е след 25 септември 2013 г.
 
Адрес на офиса:
Национален граждански форум „Българка”
Бул. „Васил Левски” № 108 - 1504 София
Електронна поща: bulgarka@bulgarka.org    

Резултатите ще бъдат обявени след 20 ноември 2013 г. на сайта на НГФ “Българка”, а авторите на отличените работи ще бъдат уведомени.

Точната дата, място и час на тържеството за връчване на наградите и откриване на изложбата ще бъдат обявени на сайта на НГФ “Българка” .
 

◊ ЗА  ОРГАНИЗАТОРИТЕ

НГФ „Българка” е неправителствена женска организация, учредена през 1998 г. Един от приоритетите на сдружението е дейността, свързана с възпитанието и културното израстване на децата и младежите в традициите на здравия български дух, в духа на родолюбие и човеколюбие. В тази насока са реализирани редица проекти, голяма част от които са свързани със стимулиране на детското творчество чрез участие в ежегодните национални конкурси на различна тематика.
Досега са проведени повече от 20 конкурса с участието на няколко хиляди деца и младежи.

В конкурсите от 2005 до 2012 г. са получени над 700 литературни творби и близо 2850 рисунки. Наградените участници са 180. В изложбите са показани повече от 260 рисунки. Издадени са компактдискове с отличените рисунки и брошури с наградените литературни творби.
 
Пълният текст на обявата за Конкурса за творческа изява е публикуван на сайта на Национален граждански форум „Българка”: www.bulgarka.org , където има подробна информация и за ежегодните детски конкурси.  
 
За контакти: 0882 286 305.Автор: Любомир Ангелов
26.09.2013 г. 15:42
Посетено: 6268
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/17664-konkurs-za-tvorcheska-izyava-na-uchenitsi-ot-7-do-18-godini-h-klas