Конкурси

VІІ. Международен клавирен конкурс "Лист-Барток-Лигети", 2013

София, 29 ноември – 2 декември 2013

VІІ. Международен клавирен конкурс "Лист-Барток-Лигети", 2013


◊ СЪБИТИЕТО

VІІ.
Международен клавирен конкурс "Лист-Барток-Лигети"
София, 29 ноември – 2 декември 2013

Седмото издание на конкурса „Лист-Барток-Лигети” е посветено на 90-годишнината от рождението на унгарския композитор Дьорд Лигети.

Организаторите на конкурса имат за цел да поканят пианисти от музикалните училища и висши училища от цялата страна и чужбина. С това те се надяват да продължат да подкрепят и развиват интереса към музиката на тримата гениални унгарски музиканти, поставили всеки по свой начин основите на модерните композиционни и пианистични течения.

Организатори на конкурса: Унгарски културен институт в София към Институт „Балаши” (Будапеща), Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Конкурсът се организира с подкрепата на: Посолство на Унгария в София, Министерство на културата на Република България, Музикална къща „Ориндж Фактори”, Фондация „Проф. Люба Енчева”.


◊ ЗА УЧАСТИЕ

Записване за участие и теглене на жребий

Записванията стават по имейл uki@uki.bg най-късно до 17.00 часа на 11 ноември 2013 г., понеделник. Тегленето на жребия за реда на участие ще се състои на 28 ноември 2013 г. от 12.00 часа в Унгарския културен институт (София 1000, ул. "Аксаков" №16). Присъствието на кандидатите при тегленето на жребия не е задължително. Кандидатите ще получат по имейл на 28 ноември 2013 информация за времето на акустичната репетиция и за реда на участието.

Конкурсът ще бъде открит с концерт на членове на журито на 29 ноември 2013 г. от 19.00 часа в Концертния салон на НМА „Проф. Панчо Владигеров” (бул. Евлоги Георгиев №94).

Регламент

Участниците се състезават в три възрастови групи:

. Първа възрастова група: родени след 01.01.1998
. Втора възрастова група: родени след 01.01.1994
. Трета възрастова група: родени след 01.01.1981
Резултатите ще бъдат обявявани след приключване на прослушванията.

График:

. Теглене на жребий: 28 ноември, четвъртък
. Концерт на журито: 29 ноември, петък, 19 часа
. Акустични репетиции: 29 ноември, петък (часовете и мястото на акустичните репетиции ще бъдат допълнително уточнени)

Прослушвания:

. 30 ноември, събота – Втора група (следобед) и Трета група, Първи тур (сутрин)
. 1 декември, неделя – Трета група, Втори тур (с две пиана)
. 2 декември, понеделник Първа група, репетиции лауреати (16:00 часа – оркестър, 17:00-18:00 часа – подготовка)
. Галаконцерт и коктейл: 2 декември, понеделник, 19:00 часа.

Жури

Журито на конкурса се състои от изтъкнати български пианисти и педагози. По установена дългогодишна традиция неговият председател е виден пианист и педагог от Унгария – проф. Балаж Соколаи.
Журито си запазва правото за евентуални промени в графика за провеждане на конкурса.

Решенията на журито са окончателни и не подлежат на оспорване.

Членовете на журито нямат право да гласуват за свои ученици, участващи в конкурса.

При изравнен резултат в гласуването под внимание се взима решението на председателя на журито.

Организаторите на конкурса не поемат отговорност в случай на лична злополука на кандидатите, както в сградите на провеждането на конкурса, така и изобщо по време на пребиваването им в София.

С подписа си на формуляра за участие всеки кандидат удостоверява, че приема регламента на конкурса.

Втори тур на Трета възрастова група кандидатите свирят Концерта за пиано и оркестър с клавирен акомпанимент на второ пиано, а Първата награда свири с оркестър на Гала концерта на лауреатите. На кандидатите ще бъде осигурен служебен акомпанятор.

Всички участници пътуват за собствена сметка.
Организаторите не поемат разходите за хотел или общежитие.

Кандидатите не внасят такса за участие.

Кандидатите попълват приложения формуляр и го изпращат по електронната поща на Унгарския културен институт заедно с: 1) Копие от акта за раждане, 2) Снимка на участника (паспортен формат), 3) Писмо в свободен текст, съдържащо кратка биография, досегашно образование, преподаватели, концертни участия. Документите може да се подават и лично в секретариата на Унгарския културен институт.

Краен срок за записване – 11 ноември 2013
Унгарски културен институт - София 1000, ул. "Аксаков" 16
Тел. 02 987 23 07, 987 29 63
e-mail: uki@uki.bg
http://szofia.balassiintezet.hu
Работно време: 9.00-17.30 (понеделник-петък)


◊ КОНКУРСЕН РЕПЕРТОАР

Първа възрастова група
Времетраене: 12-15 мин.

І. Ференц Лист
Една или повече пиеси по избор
ІІ. Бела Барток
Една или повече пиеси по избор
Примерен репертоар: „Румънски коледни мелодии”, „За децата”, „Петнадесет унгарски селски песни”, „Десет леки пиеси”, „Румънски народни танци”, „Девет малки пиеси”, „Микрокосмос” и др.

Втора възрастова група
Времетраене: 20-30 мин.

I. Ференц Лист
1) Една или повече лирични пиеси
Примерен репертоар: из сборниците “Любовни мечти”, “Утешения”, “Години на странстване”, “Сонети по Петрарка”; една Листова транскрипция на песен от Франц Шуберт и др.
2) Една или повече виртуозни творби
Примерен репертоар: Мефисто-валс, Фантазия и фуга, Тарантела, Траурно шествие, балади, полонези, легенди, рапсодии, вариации, етюди и др.
II. Бела Барток
Една или повече пиеси
Примерен репертоар: “Ескизи” оп. 9 (№1-4 или №5-7); “Малка сюита”; “Три ронда”; „Румънски народни танци” (от Унгария); “Четири плача” оп. 9а; „Сонатина”; „Остинато”; “Петнадесет унгарски селски песни” (№1-6 или №7-15); „Алегро Барбаро”; четири багатели из “Четиринадесет багатели” оп. 6; три пиеси по избор из “Микрокосмос” (VI тетр.); “Три песни от областта Чик”; „Шест танца в български ритми” из „Микрокосмос” (VI тетр.) и др.

Трета възрастова група
Първи тур. Времетраене: 35-45 мин.

І. Ференц Лист
1) Една или повече пиеси по избор на кандидата или клавирна транскрипция от Лист на композиция от друг автор
2) Един или повече етюди по избор
ІІ. Бела Барток
Циклична композиция
Примерен репертоар: “Два румънски танца” оп. 8а, “Две елегии” оп. 8в; “Три бурлески” оп. 8с; „Три етюда“, “Две картини” оп. 10, “Импровизации върху унгарски селски песни” оп. 20, „Рапсодия” оп. 1, „Сюита“ оп. 14, “На открито”; “Танцова сюита”; “Соната” и др.
ІІІ. Дьорд Лигети (по желание на кандидата)
Едно произведение по избор за Специалната награда „Дьорд Лигети”

Втори тур:
І. Ференц Лист
Едно от следните  произведения за пиано и оркестър, с участието на Академичния симфоничен оркестър на НМА „Проф. Панчо Владигеров”: Клавирен концерт №1 ми бемол мажор, Клавирен концерт №2 ла мажор, „Танц на смъртта”.

Информация за нотите може да бъдат предоставена на всеки желаещ в Секретариата на Унгарския културен институт (ул. "Аксаков" 16).


◊ НАГРАДИ

Първа възрастова група:
І награда – 350 лв.
ІІ награда – 250 лв.
ІІІ награда – 200 лв.
Три поощрителни награди – 3 х 100 лв.

Втора възрастова група:
І награда – 600 лв.
ІІ награда – 500 лв.
ІІІ награда – 400 лв.
Две поощрителни награди – 2 х 150 лв.

Трета възрастова група:
І награда – 1200 лв.
ІІ награда – 900 лв.
ІІІ награда – 700 лв.
Специална награда „Ференц Лист” – 300 лв.
Специална награда „Бела Барток” – 300 лв.
Специална награда „Дьорд Лигети” – 300 лв.

* * *
Специална награда на Министерството на културата

Специална награда на Фондация „Проф. Люба Енчева” за общо представяне

Специална награда на Н.Пр. г-н Андраш Клейн,
посланик на Унгария в България

Автор: Организаторите
10.07.2013 г. 09:57
Посетено: 1419
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/17364-v-mezhdunaroden-klaviren-konkurs-list-bartok-ligeti-2013