Конкурси

Национален конкурс "Атанас Мандаджиев"

Кратък криминален разказ

◊ СЪБИТИЕТО

Българската секция на Международната асоциация на писателите-криминалисти и ДАС "Саламандър" обявяват VII-я ежегоден национален конкурс за кратък криминален разказ "Атанас Мандаджиев".


◊ НАГРАДИ

Ще бъдат връчени следните награди:

. Голямата почетна награда на конкурса е статуетка - малка пластика от известен български склуптор
. Една първа награда от 200 лв.
. Две втори от 100 лв.
. Три трети от 50 лв.


◊ УСЛОВИЯ

Конкурсът е анонимен. Разказите за националния приз, непубликувани и в обем до 10 стандартни машинописни страници, следва да бъдат изпратени в 2 екземпляра до 31 март 2006 г.

В плика трябва да има втори запечатан плик с името, адреса и телефона на автора.

Наградите ще бъдат обявени до 30 април 2006 г.

Изпращайте разказите на адрес:
1309 София, ж.к. "Света Троица", бл. 16, ДАС "Саламандър" (за конкурса)


Автор:
Публикация:
22.01.2006 г. 18:57
Посетено:
851
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/1676-natsionalen-konkurs-atanas-mandadzhiev