Конкурси

Национален конкурс за поезия "В полите на Витоша"

За автори над 18-годишна възраст

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

През 2013 г. Дирекция “Култура” на Столична община ще проведе седмото издание на Националния конкурс за поезия “В полите на Витоша”.
         
• Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори над 18-годишна възраст.
           
• Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения в четири екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в малък запечатан плик приложи лични данни (трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка).
           
• Жури ще оценява стиховете на кандидатите и до края на месец май ще обяви резултатите на сайта на Дирекция „Култура” – www.sofiaculture.bg .

• Срок за изпращане на творбите – до 10 април 2013 г., включително (важи датата на пощенското клеймо) на адрес:

1000 София, пл. ”Славейков” № 4, Столична община – Дирекция “Култура”, За конкурса “В полите на Витоша”.
   
Материали след конкурса не се връщат.
 
• Награди:

. Първа награда – 800 лв. и малка пластика
. Втора награда – 500 лв.
. Трета награда – 300 лв.
. Поощрения – 100 лв.
. Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв.

За допълнителна информация: Дирекция „Култура” на Столична община – тел. 02/ 987 06 39


Автор: Столична община
29.03.2013 г. 13:04
Посетено: 2271
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/16673-natsionalen-konkurs-za-poeziya-v-polite-na-vitosha