Конкурси

Резидентна програма за артисти в Грац, Австрия

Сдружение "Изкуство днес" (Пловдив) набира кандидатури

◊ СЪБИТИЕТО

Сдружение "Изкуство днес" (Център за съвременно изкуство – Пловдив) обявява съвместната си резидентна програма с < rotor > association for contemporary art, Грац, Австрия http://rotor.mur.at/.


◊ КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

В резидентната програма за 2006 ще вземат участие един български и един австрийски артист, които ще пребивават по 1 месец съответно в Грац, Австрия и Пловдив, България. Целта на програмата е активизиране на връзките между артистите и артистичните общности, създаване на нови контакти и възможности за съвместни проекти.

Сдружение „Изкуство днес“ (Център за съвременно изкуство – Пловдив) набира кандидатури за българския участник в програмата, който в продължение на един месец ще пребивава в Грац, Австрия.

Очакваме кандидатури на артисти, занимаващи се със съвременно изкуство, без ограничение на медията. Не е задължително да се реализира проект по време на престоя. В края на резиденцията артистът ще представи пред публика своята досегашна работа и проектите, които е осъществил.

Българският резидент е поканен да пребивава в Грац между 27 февруари и 31 март 2006. Осигурен му е апартамент в центъра на града. Покрити са пътните разходи (с влак или евтин полет), предоставят се по 25 евро на ден за периода на престоя (максимум до 700 евро).


◊ ИЗИСКВАНИЯ И СРОКОВЕ

Необходими материали за кандидатстване: Биография. Информационни материали за досегашна дейност (копия), желателно на CD, DVD.

Документите трябва да бъдат изпратени по пощата до 08.02.2006.

Адрес: Сдружение "Изкуство Днес" (Център за съвременно изкуство - Пловдив), ул. "Константин Стоилов" № 36, Пловдив 4000.
 

◊ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

тел. 032/ 638868
имейл: arttoday@arttoday.org

Резултатът от селекцията ще бъде оповестен в периода 10-15 февруари на сайта на Център за съвременно изкуство – Пловдив http://www.arttoday.org/ .
Автор: Елена Вълкова, сдружение "Изкуство днес"
18.01.2006 г. 22:58
Посетено: 830
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/1665-rezidentna-programa-za-artisti-v-grats-avstriya