Конкурси

Национална литературна награда "Милош Зяпков" 2013

За издадена през 2012 година книга

Национална литературна награда "Милош Зяпков" 2013


◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Община Ракитово и ОНЧ „Будилник 1898” за пети път ще проведат конкурс за Националната литературна награда „Милош Зяпков”. Съучредители на Наградата са Съюзът на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Сдружението на писателите в гр. Пазарджик.
 
1. Националната литературна награда „Милош Зяпков” се присъжда за поезия, хумор и сатира, проза – късите форми (разкази, есета), тъй като той е творил в тези жанрове.
 
Тази година Наградата ще се присъди за издадена през 2012 година книга. Присъждането й ще се определи от петчленно жури. Награденият автор получава грамота, плакет и парична сума от 1000 евро.
 
Три екземпляра от предложените за награда книги трябва да получим в срок до 30 март 2013 г. на адрес:
 
4640 гр. Ракитово, Секретар на Община Ракитово.
За Националната литературна награда „Милош Зяпков”.

След конкурса книгите ще бъдат дарени на библиотеката към читалище „Будилник” в града ни.
 
2. Националната литературна награда се съпътства от Конкурс на името на
Милош Зяпков, който се обявява между автори от Пазарджишка област в следните раздели:
 
. за лирика - една награда от 100 евро

. за хумор: фейлетони, басни, епиграми, мисли, афоризми, стихове - една награда от 100 евро
     
. за проза: разкази, есета - една награда от 100 евро
 
Приемат се само предложения на непубликувани или на публикувани през 2012 г. произведения!
 
3. Наградата се съпътства и от Конкурс, който се обявява между ученици от среден и горен курс от Пазарджишка област в следните раздели:
 
. за лирика - една награда от 50 евро
 
. за хумор: фейлетони, басни, епиграми, мисли, афоризми, стихове - една награда от 50 евро
     
. за проза: разкази, есета - една награда от 50 евро
                
Приемат се само предложения на непубликувани или на публикувани през 2012 г. произведения!
 
Крайният срок за получаване на предложенията в Община Ракитово е 30 март 2013 г, а за ученици от среден и горен курс – 30 април 2013г.
 
За участие в съпътстващите конкурси е необходимо  да изпратите:
 
. за раздел лирика - 5 броя стихотворения
. за раздел хумор - 10 броя епиграми, мисли, афоризми, басни (до 5 броя), стихотворения (до 5 броя), фейлетони (до 3 броя)
. за раздел проза - 3 броя разкази или есета
 
Творбите в три екземпляра се изпращат с имената на автора и начин за връзка. Изпращат се на адрес:
 
4640 гр. Ракитово, Секретар на Община Ракитово
За литературния конкурс „Милош Зяпков” – автори от областта
или
За литературния конкурс „Милош Зяпков” – автори от областта – ученици от среден и горен курс.
 
Националната награда и наградите от съпътстващите конкурси ще се връчат на специално тържество в град Ракитово, което се провежда традиционно по време на празниците на града в началото на месец юли.
 
За допълнителна информация – тел. 03542 3210, budilnik_r@abv.bg
Председател на ОНЧ „Будилник 1898”
Костадин Зяпков – тел.: 0887691284Автор: Организаторите
14.02.2013 г. 14:30
Посетено: 3073
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/16354-natsionalna-literaturna-nagrada-milosh-zyapkov-2013