Конкурси

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2013 г.

За младежи и девойки от 14 до 19 години

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2013 г.


◊ СЪБИТИЕТО

Община Бургас,
Къща музей "Петя Дубарова",
Министерство на образованието, младежта и науката,
РИО – Бургас

обявяват

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2013 г.


Националният литературен конкурс “Петя Дубарова“ за художествена литература включва два раздела:
1. Поезия – до пет стихотворения (или цикъл стихотворения)
2. Проза – до три разказа 
 
Националният литературен конкурс „Петя Дубарова” е включен в Националния календар за извънучилищна дейност към Министерство на образованието, младежта и науката.


ЗА УЧАСТИЕ

• Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен 9-12 клас)

Конкурсът е анонимен. Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик изписани своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес.
Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по-големия плик с творбите.

• Текстовете си изпращайте напечатани в четири екземпляра на адрес:
гр. Бургас – 8000
ул. “Гладстон“ 68
Къща музей “Петя Дубарова“

• Творбите за участие в конкурса да не са публикувани.

Крайният срок за изпращане е 31 март 2013 г.

Телефон за справки: 056 / 81-41-10
имейл: eldubo@abv.bg

За повече информация - http://www.dubarovamuseum.com
Автор:
Организаторите
Публикация:
07.02.2013 г. 15:13