Конкурси

Национални детски конкурси, организирани от НГФ "Българка"

Конкурси за есе, стихотворение и рисунка, за ученици от 7 до 18 години

Национални детски конкурси, организирани от НГФ "Българка"


◊ СЪБИТИЕТО

Национален граждански форум “Българка” очаква младите таланти да участват в традиционните Национални детски конкурси, организирани от сдружението.

Темата през 2012 г. е “Приятелството”.

Конкурсите са:
• Конкурс за есе, стихотворение
• Конкурс за рисунка

 
◊ ЗА УЧАСТИЕ

Участници

• Конкурсите са за ученици от 7 до 18 години (І–ХІІ клас) в три възрастови групи: от 7 до 10 г., от 11 до 13 г. и от 14 до 18 г.

• Допуска се участието и на деца под 7 години.

Конкурсни работи

• Конкурс за есе, стихотворение:

. Обем на работите - до 3 стандартни печатни страници.
. Творбите се представят в 3 екземпляра.
. Желателно е да бъдат изпратени и по електронна поща на адрес: bulgarka@bulgarka.org .
. Допускат се до две работи от един участник.

• Конкурс за рисунка:

. Формат на рисунките - 35/50 см.
. Материали – картон, темпера, пастел, акварел.
. Допускат се до две рисунки от един участник.

Данни за участниците

• Всички творби задължително трябва да съдържат следната информация:

- трите имена на участника, възраст;
- селище (град, село), точен пощенски адрес, телефон за връзка, електронна поща;
- училище, клас, школа, студио, ателие;
- преподавател / ръководител (име, телефон, E-mail).

• Данните се изписват в началото на първата страница на литературните творби и на обратната страна на рисунките.

Награди

В двата конкурса се присъждат първа, втора, трета  награда и поощрения във всяка възрастова група.

При възможност отличените литературни работи ще бъдат отпечатани.

Наградените рисунки и други, подбрани от журито, ще бъдат показани на изложба при връчването на наградите.

Срокове

Краен срок за представяне на всички конкурсни работи – 1 октомври 2012 г.

Творбите ще се приемат след 1 септември.

Резултатите ще бъдат обявени след 20 октомври 2012 г. на сайта на НГФ “Българка”.

Авторите на отличените работи ще бъдат уведомени (писмено, телeфон, Е- mail)

Адрес за изпращане на конкурсните работи:

Национален граждански форум „Българка”
Бул. „Васил Левски” № 108
1504 София

За контакти:
Г-жа Генка Койчева - 0882 286 305
Офис на НГФ „Българка” – телефон/факс: 02 / 946 15 75
Електронна поща: bulgarka@bulgarka.org

 
◊ ЗА ОРГАНИЗАТОРИТЕ

НГФ „Българка” е неправителствена женска организация, учредена през 1998 г. Един от приоритетите на сдружението е дейността, свързана с възпитанието и културното израстване на децата и младежите в традициите на здравия български дух, в духа на родолюбие и човеколюбие. В тази насока са реализирани редица проекти, голяма част от които са свързани със стимулиране на детското творчество чрез участие в ежегодните национални конкурси на различна тематика.

Досега са проведени повече от 20 конкурса с участието на няколко хиляди деца и младежи.

В конкурсите от 2005 до 2011 г. са получени над 600 литературни творби и близо 2600 рисунки. Наградените участници са 140. В изложбите са показани повече от 220 рисунки. Издадени са компактдискове с рисунки и брошури с есета и стихотворения.


Пълният текст на обявата за конкурсите е публикуван на сайта на Национален граждански форум „Българка”: www.bulgarka.org.

Автор: Любомир Ангелов
28.08.2012 г. 18:56
Посетено: 3854
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/15307-natsionalni-detski-konkursi-organizirani-ot-ngf-balgarka