Конкурси

Издателски грант за дисертация по османска история

Kонкурс за изключителна българска дисертация върху историята на Османската империя

◊ СЪБИТИЕТО

Американският научен център в София (АНЦС) обявява конкурс за изключителна българска дисертация върху историята на Османската империя. Трудът трябва да е бил защитен през последните десет години (през 2002 г. или след това). Спечелилата дисертация ще бъде преведена на английски език и ще бъде разпространена в Европа и Северна Америка.

В конкурса могат да участват български граждани, които са написали дисертация в някоя от акредитираните образователни институции на Балканите и в момента пребивават в България. Предложените дисертации ще бъдат оценявани от международно жури от експерти.

Победителят от конкурса ще бъде обявен на 1 декември, 2012 г. Авторът на спечелилата дисертация се очаква да представи преработен вариант на 1 септември, 2013 г., като се вземат предвид препоръките на журито, след което работата ще бъде преведена и публикувана на английски език.


◊ ЗА УЧАСТИЕ

Заявлението за участие в конкурса ще се състои от следните документи на български език:

• Резюме на дисертацията до 10 страници (на български), което излага описателно основните точки на проучването; методологията и източниците; структурата на дисертацията, както и приноса на изследването;

• CV на кандидата (на български или английски);

• Две препоръчителни писма (на български или английски) за изследването от утвърдени учени, запознати с него (например научен ръководител). Те трябва да представят становище за стойността на труда, а също да посочат дали в сегашното си състояние дисертацията се нуждае от по-нататъшната работа, за да бъде подготвена за научна публикация.

Краен срок за подаване на документите за участие: 15 май 2012 г.

Заявленията, приети само в електронна форма, трябва да бъдат изпратени на проф. Денвър Гранинджър, директор на АНЦС (sofiadirector@arcsofia.org).


Конкурсът представя уникална възможност за младите български учени да представят труда си на международната научна общност и да спечелят абсолютно заслужено международно признание. АНЦС е посветен на стимулиране на научните изследвания и професионалното развитие на младите учени в България, които работят върху богатото културно и историческо наследство на региона.

Автор: АНЦС
19.04.2012 г. 12:23
Посетено: 1254
Етикети: Американски научен център, София, дисертация, конкурс, АНЦС, османска история, Османска империя
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/14580-izdatelski-grant-za-disertatsiya-po-osmanska-istoriya