Конкурси

Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци за купа "Българска роза"

Конкурс за ученици от 8 до 19 г.

Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци за купа "Българска роза"


◊ СЪБИТИЕТО

В Казанлък на 27.05.2012 ще се проведе

Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци за купа "Българска роза"


Конкурсът има за цел да даде шанс за изява на значителен брой деца и млади хора, да допринесе за повишаване на мотивацията им – да се занимават с конструктивна творческа дейност в съвременното танцово изкуство, като превантивна мярка в борбата срещу порочните зависимости (цигари, алкохол, наркотици и др.) и агресията. Мероприятието е отворено за всички детски комплекси, центрове за работа с деца, читалища, младежки и студентски домове, училища и детски градини, частни школи, студия, клубове и групи, развиващи танцовото изкуство и популяризиращи танцовите стилове и техники.


◊ РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

1. Програмата (репертоар) на всеки колектив може да включва от 1 до максимум 3 танца с обща продължителност до 10 минути във всяка от следните танцови направления:

Направление 1: 
Съвременен или етно-танц на фолклорна основа, пресъздаващ бита или ритуалите на българите (без сола и дуети)

Направление 2: 
Класически танци

Направление 3:
Характерни танци (танци на народите)

Направление 4:
Съвременни и модерни танци

2. Колективите могат да участват във всяко танцово направление поотделно, като представят по един танц в солово изпълнение, дует, група от 3 до 6 и формация до 12 участници.

Възрастовите групи в четирите направления са:
- 8-11 годишни;
- 12-15 годишни;
- 16-19 годишни.

За всяко изпълнение се използва само запис на CD в аудио формат.

3. Професионално жури ще сформира оценката си, основавайки се на представена програма (репертоар) на колективите, разкриваща техническите умения, ритмичност и артистичност на танцьорите, композиционната структура и хореографската идея на танците, способността на изпълнителите да завладяват публиката, подбрания музикален съпровод, използвани атрактивни и оригинални похвати и иновации. Важна роля играе правилното определяне на танцовото направление/я, в което да се изяви всеки състав и добрата преценка при подбор на  програмата за цялостното му представяне. 

4. Награди – във всяко танцово направление и за всяка възрастова група се присъждат I, II и III място, като за сола и дуети – отличилите се получават медали и грамоти, а за групови изпълнения – купа и диплом.

Награда за хореография и купа „Казанлъшка роза” получава най-добрият съвременен или етно-танц, а с купа „Българска роза” ще се отличи колективът с най-високи оценки или с най-много наградени танци от конкурса.

        
◊ ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

1. В заявката за участие задължително се упоменава точната програма за всяко танцово направление и възрастова категория, с имената на танците, времетраенето им и броя на участниците.

2. Програмата за участие в конкурсния ден ще бъде обявена на колективите след обработка на заявките. Организаторите си запазват правото да я променят при обективна необходимост.

3. Транспортните разходи и разходите по пребиваването са за сметка на колективите. При необходимост от настаняване в хотел, условията се договарят допълнително с организаторите.

4. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите състави по време на мероприятието. Организаторите не носят отговорност за загубени вещи и нанесени щети от участниците по време на мероприятието.

5. Организаторите използват правото си да изключват или отнемат награди на класирани състави за арогантно отношение към ръководители, изпълнители, организатори по време на мероприятието.

6. Заявката за участие с попълнените формуляри трябва да бъдат подадени не по-късно от 10.05.2012 г. на адрес:

6100 гр. Казанлък
ул. “Кокиче” № 3 п.к. 93
ОДК ”Св. Иван Рилски" - за конкурса “Казанлъшка роза”
тел: 0431/99507; GSM: 0878/799248, имейл: odkkk@abv.bgАвтор: ОДК "Св. Иван Рилски"
18.04.2012 г. 11:34
Посетено: 4512
Етикети: ученически конкурс, модерни танци, съвременни танци, Казанлък 2012, танци, календар, характерни танци, купа Българска роза, танцов конкурс
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/14548-natsionalen-konkurs-za-klasicheski-harakterni-i-moderni-tantsi-za-kupa-balgarska-roza