Конкурси

Класическата немска философия - в текст и в превод

Конкурс в памет на проф. Иван С. Стефанов и във връзка с неговата 60-годишнина

◊ ОРГАНИЗАТОРИ Катедра “История на философията” към Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и Кантовото общество в България ◊ ПОВЕЧЕ ЗА КОНКУРСА Кандидатства се в две направления: 1. Непубликувана научна студия/статия (до 30 страници) по проблемите на класическата немска философия – 3 награди. 2. Превод от немски на текст (до 50 страници) на непубликувано на български произведение на Кант, Фихте, Шелинг или Хегел – 2 награди. В конкурса могат да участват студенти (бакалаври, магистри, докторанти) от всички легитимни висши училища в България. Премираните творби ще бъдат публикувани до края на 2006 г. в самостоятелен том в УИ “Св. Климент Охридски”. Победителите във всяка от конкурсните секции ще получат стипендия (пътни, дневни, квартирни) за участие в двуседмична лятна школа (02.-14.08.2005) в Хановер, Германия, на тема Кант и философията на немския идеализъм в контекста на немскоезичната философия на 19. и 20. век. Възможно е участие и в двете секции. ◊ СРОКОВЕ Участниците трябва да представят в срок до 06.01.2006 (важи пощенско клеймо или е-mail дата): 1. Текст за конкурса 2. CV и списък публикации на eдин от следните адреси: 1504 София, бул. “Цар Освободител” № 15, СУ “Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Алена Македонска, каб. 62 имейли: ddenkov@mail.orbitel.bg; denkov@webmail.uni-sofia.bg ◊ РЕЗУЛТАТИ Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на възпоминателен семинар, посветен на делото на Иван С. Стефанов, на 12.01.2006 г., 10-16 часа, 41 аудитория, Ректорат на СУ
Автор: http://phdgate.net
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 1313
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/1440-klasicheskata-nemska-filosofiya-v-tekst-i-v-prevod