Конкурси

Конкурсна сесия по програма “Помощ за книгата” 2012 г. на Министерство на културата

Финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването

◊ СЪБИТИЕТО

На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 от Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на програми и инициативи в областта на книгоиздаването, книгоразпространението и библиотечното дело и Заповед № РД 09-49 / 29.02.2012 г.

Министерство на културата
обявява конкурсна сесия по програма
“Помощ за книгата” 2012 г.

за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването в следните направления:

1. Българска и преводна художествена литература;
2. Българска и преводна хуманитаристика;
3. Литература за деца и юноши;
4. Културно-историческо наследство и съвременна култура.


◊ РЕГЛАМЕНТ

В конкурса „Помощ за книгата” може да участва всеки професионален издател, регистриран като юридическо лице и получил международен стандартен книжен номер (ISBN).

Кандидатстващите проекти трябва да съдържат пълния и окончателен текст на ръкописа (за преводните заглавия – придружен с екземпляр на оригиналния език) и две външни рецензии. Илюстративният материал следва да бъде подготвен в достатъчна степен за оценяването на проекта.

Проектът може да бъде представен на електронен носител (дискета, CD) или в печатен вид.

Необходимите документи за участие в конкурса са:

1. Формуляри за кандидатстване по образец:
- Заявка за участие;
- Икономическо описание на проекта.

(Важно: Преди да попълните Заявката, моля, запознайте се с Правила за условията и реда за финансово подпомагане на програми и инициативи в областта на книгоиздаването, книгоразпространението и библиотечното дело.)

2. Документ от издателя, удостоверяващ предоставените му авторски права.

3. Удостоверение за вписване в информационния регистър на културните организации по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

4. Документи съгласно чл. 5, ал. 2 от Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на програми и инициативи в областта на книгоиздаването, книгоразпространението и библиотечното дело.

В конкурса „Помощ за книгата” не може да участва издателство, което не е изпълнило договорните си отношения с Министерство на културата.

Срокът за приемане на документите и ръкописите е 30 дни от датата на публикацията.

Формулярите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от интернет-страницата на Министерство на културата – http://www.mc.government.bg.

За допълнителна информация вижте тук - http://mc.government.bg/contestsc.php?c=811 и в Дирекция „Културно наследство”, сектор „Литературно наследство”, тел.: 9400 844.

Автор:
15.03.2012 г. 12:06
Посетено: 2425
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/14326-konkursna-sesiya-po-programa-pomosht-za-knigata-2012-g-na-ministerstvo-na-kulturata