Конкурси

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2012 г.

За младежи и девойки от гимназиалната училищна степен (ІX–XІІ клас)

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2012 г.


◊ СЪБИТИЕТО

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" - 2012

Националният литературен конкурс “Петя Дубарова“ за художествена литература включва два раздела:

. Поезия - до пет стихотворения (или цикъл стихотворения).
. Проза – до три разказа.◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Националният литературен конкурс „Петя Дубарова” е включен в Националния календар за извънучилищна дейност към Министерство на образованието, младежта и науката.

Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен 9.-12. клас).

Конкурсът е анонимен. Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик изписани своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес.        
 
Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по–големия плик с творбите.

Текстовете си изпращайте напечатани в четири екземпляра на адрес:
гр. Бургас 8000
ул. “Гладстон“ 68
Къща музей “Петя Дубарова“

Творбите за участие в конкурса да не са публикувани

Крайният срок за изпращане е 31 март 2012г.

Телефон за справки: 056 / 81-41-10
имейл:
office@dubarovamuseum.com

√ Стихове и разкази от Петя Дубарова може да поръчате от книжарница "Книгосвят":
->
Ето ме днес съвършено разлистена / двуезична
-> На слънцето сестра: Стихове и разкази
Автор: Организаторите
24.02.2012 г. 11:00
Посетено: 4537
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/14170-natsionalen-literaturen-konkurs-petya-dubarova-2012-g